Sök på webbplatsen

Destination Hasselö

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2022-12-31
Geografiskt område:
Västerviks kommun
Projektägare:
Hasselö Skärgårdsupplevelse AB
Budget:
145 000 kr
Kontaktperson:
Lina Johansson

Innehåll

Syftet med projektet är att stärka besöksnäringen på Hasselö och Sladö genom att utveckla Hasselös 
varumärke, ta fram strategier och underlag, skapa en gemensam grafisk profil med logotype och omarbetad webbplats och sociala medier. 

Genomförande och aktiviteter: 

Den övergripande aktiviteten inom projektet är att, tillsammans med en konsult, utveckla varumärket
Hasselö som en destination, att i dialog med konsulten utforma varumärket, beskrivningar, webbplats och
marknads- och informationsplaner enligt nedan:

 • Bakgrundsarbete, analys och workshop med alla inblandade aktörer och verksamheter på ön för att diskutera vad vi vill att Hasselö ska stå för.
 • Framtagning av koncept, logotyp, typografi, färger, mönster, tonalitet, story, kommunikation och manér – det visuella som det vill jobbas under.
 • Ta fram strategier för hur de ska jobba både kortsiktigt och långsiktigt med kommunikation och marknadsföring av Hasselö. Även en digital strategi. 
 • Anpassning och produktion av marknadsföringskanaler, sociala medier och webbplats.
 • Konsulttjänsten kommer att omfatta 150 timmars arbete.
 • I samverkan, framtagning av en plan för rutiner, ansvar och kostnadsdelning efter projektets slut.
 • Även hur det ska göras när nya medlemmar tillkommer.
 • Administration och redovisning av projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka besöksnäringen på Hasselö och därigenom bidra till befolkningens
försörjning och att ön förblir bebodd.

 

Mål

 Det övergripande målet är att utveckla varumärket Hasselö genom att skapa samsyn och ett gemensamt ”paraply” som besöksverksamheterna på ön kan jobba under, skapa en tydlig bild av vad Hasselö ska vara som varumärke.

Det sker genom delmålen nedan:

 • Ny logotype för hela destination (även typografi, koncept, tonalitet mm)
 • Omarbetad eller ny webbplats (beroende på vad bakgrundsarbetet kommer fram till)
 • Kommunikationsstrategi (med kanalval, strategi, mall, koncept och budskap)
 • Utöver det är målet att ta fram en plan för hur de fortsatt ska arbeta tillsammans med
  destinationsvarumärket Hasselö.

Långsiktiga mål:

 • Det långsiktiga målet är att Hasselö/Sladö ska vara en levande ö med många bofasta och verksamheter
  som är levande och verksamma året runt.
 • Genom att förädla och förstärka de gemensamma varumärke
  finns möjligheten att kunna jobba effektivare med marknadsföringen, bli starkare och mer attraktiva som
  besöksmål.
 • Därigenom är målsättningen att öka omsättningen för öns näringsliv vilket leder till fler arbetstillfällen och även förutsättningar för fler, nya verksamheter.
 • Förhoppningsvis kan nya företag etableras på ön på sikt, eftersom ambitionen dels är att locka fler att besöka skärgården och dels bli mer attraktiva som en plats för nya verksamheter att starta på.