Sök på webbplatsen

Sänkdalens Tramptraktorland och parkering

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2021-09-30
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Thomas Gunnarsson
Budget:
165 300 kr, varav 115 710 kr - Kustlandet och 49 590 kr privat finansiering
Kontaktperson:
Thomas Gunnarsson

Innehåll

På sänkdalens gård finns en glassfabrik. Gården har många besökande, främst barnfamiljer, som kommer för att köpa glass. Sänkdalens ambition är att visa upp ett levande lantbruk för den nya generationen och driver även därför en öppen gård. Skänkdalens gård strävar efter att öka kunskapen om lantbruk bland konsumenter och tar bland annat emot studiebesök från skolor.

För att utveckla sänkdalens gård ska det inom projektet byggas upp ett tramptraktorland där de på ett lekfullt sätt ska berättas mer om lantbruk. Det ska skapas ett område som ser ut som ett minilantbruk, där barn kan trampa omkring med tramptraktorer på egna små vägar. För att kunna ta emot fler besökare ska de även göras en större parkering. 

Genomförande och aktiviteter:

Arbetet kommer att genomföras i egen regi, med egna maskiner och egen arbetskraft i den mån det går. De tjänster som inte kommer kunna utföras på egen hand kommer sedan att köpas in. De kommer att anläggas små vägar med asfalt och även byggas en miniladugård som man kan trampa in i. Även ett garage där man kan köra in sin traktor. Det finns dessutom planer på att bygga en ko i naturlig storlek och eventuellt ha en gammal traktor som man kan sitta i och köra på låtsas. Det kommer fixas sittplatser för vuxna och planteringar runt på området. Tramptraktorlandet kommer att marknadsföras på redan befintliga sociala medier. 

Syfte

Syftet med projektet är att utöka antalet besökare för att skapa bättre lönsamhet samt öka kunskapen om hur ett lantbruk fungerar

Mål

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för ett hållbart företagande genom att etablera en attraktion som kan locka fler besökare och anpassa området för att kunna ta emot besökare.

De kvantitativa målen är:

  • En turistattraktion-tramptraktorland.
  • 20 parkeringsplatser.
  • Fler besökare.
  • Ökad lönsamhet.
  • Ökad omfattning i verksamheten kommer att ge fler arbetstillfällen.

De kvalitativa målen är:

  • Ökad kännedom om lantbruk.
  • Ökad kännedom om Sänkdalens produkter.
  • Nöjdare kunder.
  • Öka Vikbolandets attraktion som besöksmål. 

Långsiktiga mål:

På lång sikt är målet att de utökade antalet besökare kan skapa förutsättningar för fortsatt utveckling, ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen.