Sök på webbplatsen

Utgivning av restaurang Forsmans på Aspöja

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2022-03-31
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Helen Forsman
Budget:
Totalt 261 140 kr varav 127 540 kr i stöd från Kustlandet och 133 600 kr egen privat medfinansiering.
Kontaktperson:
Helen Forsman

Innehåll

Projektet går ut på att bygga om i huset där restaurangen är belägen för att underlätta arbetet med tillredning
av mat samt utökad förvaring i anslutning till köket. De vill även utöka gårdsbutiken och antalet sittplatser
utomhus. Dessutom är målet att utveckla nya produkter, uppdatera marknadsföringskanaler samt förstärka
samverkan med andra lokala entreprenörer. Genom ombyggnation, utvidgning, nyanskaffning,
produktutveckling, marknadsföring och samverkan effektiviseras verksamheten och det skapas möjligheter för att efter projektets slut öka produktion, försäljning, kundvolymer och antal anställda.

Genomförande och aktiviteter:

 • Ombyggnad av kök:
  Inköp och transport av hyllor, arbetsbänkar, skåp, byggmaterial och kylskåp. Rivning, snickeriarbete samt montering av ny utrustning i egen regi.
 • Ombyggnad av gårdsbutiken:
  Inköp och transport av lagerhyllor, skåp och byggmaterial. Rivning, snickeriarbete samt montering av ny utrustning i egen regi.
 • Altan och sittplatser:
  Inköp och transport av virke, byggmaterial, utemöbler, tält. Rivning, markberedning och nybyggnation av altaner och räcken. Montering av möbler och tält.
 • Produktutveckling, marknadsföring och samverkan:
  Utformning, planering och genomförande av de ”nya” hämttallrikar och fika/matkorgar. Se över marknadsföringsmaterial och kanaler. Undersöka förutsättningar för utökade öppettider. Utarbeta samarbeten med de båttaxientreprenörer som finns i området.
 • Administration:
  Rapportering och e-redovisning av projektet.
 

Syfte

Syftet med projektet är att främja företaget i synnerhet och Söderköpings kommuns utveckling i allmänhet.

 

Mål

Kvantitativa mål:

 • Ett ombyggt och tilläggsutrustat kök
 • En ombyggd och utökad gårdsbutik
 • Två nya altaner med 24 extra sittplatser
 • En ny produkt, matpaket för avhämtning

Kvalitativa mål:

 • Ökad service för kunder
 • Effektivare produktion och arbetsförhållanden
 • Bättre marknadsföringskanaler
 • Utvecklad samverkan med andra lokala entreprenörer
 • Ökad försäljning av lokala produkter

Långsiktiga mål:

Med utökat antal sittplatser kommer det finnas möjlighet till att ta emot fler gäster, vilket ger merförsäljning och ökad omsättning. Förhoppningarna är att hämträtter ska bli populära så att samarbeten med lokala entreprenörer ska kunna utökas. På sikt är målet att utöka säsongen även i maj och september, och att kunna erbjuda säsongsanställning för 5-8 personer.