Sök på webbplatsen

Ny kommunikation för turism och näringsliv på Vikbolandet

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2022-12-30
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Vikbolandets företagsgrupp ekonomisk förening
Budget:
355 000 kr
Kontaktperson:
Bosse Axelsson

Innehåll

Projektet syftar till att synliggöra och marknadsföra Vikbolandets turism och näringsliv. Inom projektet ska en
ny framtidssäkrad webbsida tas fram, med möjlighet att ladda ned en progressiv webbapp. Genom webbsidan/applikationen kommer det att bli enkelt för alla aktörer på Vikbolandet att nå ut med sitt budskap. Webbsidan förses med verktyg som gör det lättare för företag/föreningar att skapa information och event. En dynamisk och interaktiv plattform som är lätt för annonsörer/medlemmar att lägga in event och reklam för sina rörelser. Här ska besökarna på ett enkelt sätt hitta info om företag, besöksmål, evenemang och kunna boka bord på restauranger och köpa biljetter.

Den Wordpress-sida som idag används anses bland medlemmar som icke användarvänlig. Företagen behöver
antingen hjälp med uppdateringar eller så har de helt enkelt slutat att använda den. Den nya tänkta plattformen heter React och är ett Facebook baserat verktyg som är enkelt för de flesta att hantera. Förutom detta är fördelarna att plattformen har snabbare respons oavsett antal samtida användare och inga begränsningar i framtida utveckling. Användare idag förväntar sig interaktivitet. För att ha en interaktiv plattform så behöver plattformen vara enkel och rolig att använda på en telefon. Genom att det skapas en webbsida som kan laddas ned som app blir det enkelt och användarvänligt.

Framtidens turist besöker platsen digitalt innan man gör ett fysiskt besök. Bilder och filmer har stor påverkan då det lätt sprids i sociala medier och kan vara avgörande för valet av besöksmål. För att synliggöra Vikbolandet kommer det inom projektet tas fram filmer om området som ska visas på den egna webbplatsen och spridas via sociala medier.

 

Genomförande och aktiviteter:

 • Utse en styrgrupp som planerar innehåll och behov. Medlemmar bjuds in till uppstartsmöten där planen för genomförandet presenteras. Styrelsen har gjort upphandling med dom krav som ställs för att bygga den webbaserade applikationen och producera informationsfilmerna enligt budget i projektet. En redan färdig plan för 11 filmer uppdateras efter möten med medlemmar och föreningar.

 • En arbetsgrupp utses för att genomföra utbildning och fånga upp alla frågor och får möjlighet att åka runt och träffa företagare och föreningar. Det kommer genomföras utbildningstillfällen och workshops för medlemmarna om hur man använder webbapplikationen. Om omständigheterna tillåter kommer det bildas mindre grupper som arbetar med sin egen plats i webbapplikationen med publiceringsverktyg och admin. Företagarna och föreningarna kommer även att ha tillgång till en informationsvideo för att kunna uppdatera sina kunskaper i att hantera webbapplikationen. Det kommer att följa upp medlemmar med besök om man inte kan komma på möten och det gäller också föreningsstyrelser. Det är viktigt att alla ska få information och ser möjligheter i projektet.

 • Marknadsföring/ Kommunikation:
  Planen är att lansera webbapplikationen under perioden okt-dec 2021 men under fortsatt utveckling 2022. Genom bra SEO-optimering kommer sidan spridas organiskt på Google sök. Till detta kommer vi det även att läggas till Google ad Words för att öka spridningen med betalda annonser. Det kommer även att annonseras i sociala medier som Facebook med riktade annonser mot turismen. I övrigt anses kontakt med researrangörer, traditionella medier och länkningar från andra sidor att kunna öka närvaron.

 • Filmer:
  Inom projektet ska det tas fram 11 filmer i syfte att marknadsföra vad Vikbolandet har att erbjuda vid olika tider på året, med mest fokus på sommar då turistsäsongen är igång. Vikbolandet ligger nära andra besöksmål (tex. Kolmårdens Djurpark) och skulle kunna dra nytta av att bli mer synligt digitalt. Filmerna kommer visas på webbapplikationen via Youtube (Ett Youtube-konto för ändamålet skapas.) Klipp ska även visas enligt ett schema på sociala medier - företagsgruppens nuvarande Facebook och nystartat Instagram.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka Vikbolandets besöksnäring, höja besökares upplevelser och stärka områdets attraktion.

Mål

Kvantitativa mål:

 • En ny Webbaserad applikation
 • 11 informationsfilmer
 • Ca 125 personer utbildade att använda och informera via applikationen.
 • En ny kanal för marknadsföring av lokala produkter.
 • En ny service för besök.

Kvalitativa mål:

 • Modernare plattform för informationsspridning.
 • Bättre information till besökare.
 • Ökad kännedom om Vikbolandet.
 • Vikbolandet blir attraktivare.
 • Ökad nytta för föreningens medlemmar

Långsiktiga mål:

Genom att öka Vikbolandets attraktion som besöksmål stärks områdets företag och skapar fler arbetstillfällen i turistnäringen. På längre sikt är målet även att närodlat och lokalproducerad mat från Vikbolandet utvecklas ännu mer.