Sök på webbplatsen

Mikrostöd-Effektivisering och diversifiering Pärodlat

Projektinformation

Projektperiod:
2020-09-15 - 2021-05-30
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Pärodlat i Döderhult
Budget:
Budget: 35 520 kr - Beviljat stöd: 23 200 kr - Privat finansiering:12 320 kr
Kontaktperson:
Pär Lord

Innehåll

Pär Lord, Pärodlat i Döderhult, bedriver småskalig grönsaksodling för den lokala marknaden i Oskarshamn. Efter att ha startat upp verksamheten och drivit den i två säsonger vill han nu undersöka hur han kan expandera, effektivisera och vidareutveckla för att öka lönsamheten. Han vill därför inom denna delaktivitet genomföra studiebesök till olika verksamheter inom grönsaksodling som på olika sätt arbetar för att bedriva hållbara företag. Då en avgörande faktor för att kunna expandera verksamheten är att utöka resurserna och arbetskraften vill han även i denna delaktivitet se över möjligheten att anlägga manskapsbyggnad och personalutrymmen på gården.

Syfte

Delaktivitetens syfte är att sökande ska öka sin kompetens och ta lärdom av andra odlingsverksamheter för att hitta en modell för hållbart företagande.

Mål

Målet med projektet är att de nya kunskaperna och erfarenhetsutbytet ska bidra till ett inriktningsbesluts för verksamhetsutveckling.