Sök på webbplatsen

Blankaholms Gästhamnsbrygga

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2023-04-30
Geografiskt område:
Västerviks kommun
Projektägare:
JW Momark AB
Budget:
Totalt 498 760 kr varav 200 000 kr i stöd från Kustlandet och 298 760 kr egen privat medfinansiering. Därutöver bidrar företaget också med 600 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
John-William Momark

Innehåll

JW Momark AB äger och driver Västerviks kommuns sydligaste turistmål, Blankaholms Glasscafe. De har varit verksamma som arrendatorer i 2 år och från 2021-01-01 köpte de fastigheten. Förvärvet gör det möjligt att kunna investera som de vill och att kunna lyfta hela Blankaholm som besöksmål. Idag drivs det ett glasscafé, mat med serveringstillstånd, ställplatser för 36 husbilar, 5 havsstugor, tennisbana, kajakuthyrning och bastu. De tillhandahåller även full serviceinrättning med gråvattentömning och svartvattentömning för både båt på brygga och husbil på land, även servicehus med dusch och toalett finns till alla gäster. I området finns en Marina som reparerar, lyfter och förvarar båtar. I Blankaholm finns en Lanthandel och ett Gästgiveri på 150m promenadavstånd. Det finns även sporthall, fotbollsplan, förskola och vandringsleder.

I Blankaholm fanns en gång södra Sveriges största sågverk vilket tydligt gör sig påmint när man besöker hamnområdet. Det finns idag rester av ett gammalt pålat sorteringsverk som sträcker sig ut 200m i Östersjön. Under åren har allt förfallit och kvar är nu bara pålarna efter det sista av rivningen. Det gamla sorteringsverket som efter sågverket lades ner -79 övergick till att bara bli en enkel men hög brygga, som med åren har blivit lite av Blankaholms landmärke och många vill kunna ta sin dagliga promenad ut till plattformen längst ut. Varma sommardagar badar många längst ut på plattformen och njuter av en simtur, vilket inte går idag då bara pålarna finns kvar. De vill nu därför bygga om och använda de gamla pålarna från sorteringsverket till en fullt fungerande brygga där man kan erbjuda gästhamn, fasta båtplatser och även ge allmänheten tillgång att kunna ta sina promenader för att tex. kunna ta sitt kvällsdopp längst ut. Sommargäster i skärgården ska lätt kunna lägga till några timmar för att kunna gå upp och handla sin mat hos Lasse i affären, ta en matbit på gästis och avrunda med en glass i gästhamnen innan man kastar loss. Båtar som har tagit sig in hela vägen genom Gåsfjärden ska inte behöva vända och åka vidare för att man inte vågar lägga till vid Blankaholms forna stolthet, det är precis så det har sett ut de 2 åren som glasscafet och de andra verksamheterna varit verksamma.

För att bygga en gästhamnsbrygga krävs en stor arbetsinsats, både tidsmässigt och finansiellt. Ca 7000 löpmeter 200x50 tryckimpregnerad furu måste köpas in, elstolpar med belysning måste sättas upp och vattenledningar ska dras, bultar för att förankra stommen i pålarna behöver införskaffas. Längst ut vill man skapa en samlingspunkt där man kan fika, sola, ta en simtur och bara vara. Målet är att projektet ska vara klart senast 2023-04-30 men har förhoppningar om att kunna tidigarelägga slutdatum. Bryggan kommer byggas i etapper så turistsäsongen inte kommer i kläm. Det ger 400m nya båtplatser när projektet är klart. Där en lagom uppdelning på gästhamnsplatser och fasta båtplatser blir 50/50. Längst in vill är tanken att ha en fri parkeringszon där man kan stå ett antal timmar för att uträtta ärenden i Blankaholm.

Investeringen skulle såklart gynna den egen verksamhet men också skapa mer turism i hela området. Alla företag på orten skulle gynnas av en gästhamnsbrygga, inte minst marinan som får fler båtar att kunna serva och förvara på vintern. Det finns en stor potential att locka hit båtägare från inlandet med tanke på den attraktiva skärgården som finns att vistas i. Lanthandeln som ständigt går på knäna får möjlighet till mer intäkter på sommaren. De 70 båtplatser som finns idag vid alla flytbryggor är i princip helt fullbelagda. Det har startats en insamling som gör det möjligt för allmänheten att bidra med ekonomiskt stöd till bryggan. Det har än så länge fåtts in 65 000 kr under 2 månaders tid. Samtidigt har det kommit in  50000 kr från Västerviks näringsliv. Det vittnar om att det finns ett stort intresse från allmänheten om en ny brygga.

Genomförande och aktiviteter:

Aktiviteten handlar om att bygga en gästhamnsbrygga. Sågverksindustrins gamla sorteringsverk ska byggas om. Allt gammalt virke från -60 och -70 talet rivs och nytt virke kommer byggas upp. Först byggs stommen och grunden som gå-planken ska vila på, därefter dras el och vatten ledningar. Sist läggs gå-planken. Allt görs på vatten med flytbryggor och arbetspråmar till hjälp. Med lite tur blir det en kall vinter med mycket is. Flytbryggor och pråm finns i företaget. 

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla båtturismen i Blankaholm. Att öka omsättningen inte bara genom att fler båtar kan betala bryggplats, utan även att det genererar mer i alla led, restaurang, glasscafé, lanthandel osv. Att få samhället Blankaholm att utvecklas kort och gott. 

Mål

Projektets mål är att kunna erbjuda 7 korttidsparkeringar längst in vid land för tillfälliga besökare. Det ska även kunna erbjudas en gästhamnsplats på 160m ( ca 50st båtar) och en fast båtplats på 200m (ca 60st båtar).

Långsiktigt mål:

 Om 5 år är målet att ha full beläggning. Det finns även en vision om att bygga en glassrestaurang vilket skulle göra det attraktivare att komma in till Blankaholm med båt, då det kommer finnas bryggkapacitet.