Sök på webbplatsen

Östra Ryd DiscGolfPark

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2021-10-31
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Östra Ryds IF
Budget:
200 000 kr, varav 175 000 kr - Kustlandet och 25 000 kr - stöd från Söderköpings kommun
Kontaktperson:
Edvin Hansson

Innehåll

Byggnation av en discgolfbana som ger möjlighet till och gynnar spontanidrott, rekreation och turism i Östra Ryd. Projektet omfattar planering, finansiering och byggnation av banan. Det omfattar också planering av framtida underhåll som en discgolfbana kräver. 

Genomförande och aktiviteter: 

Projektledare håller i kontakten med de olika parterna: markägarna, Östra Ryds IF, Byalaget, Kommunen och leverantör av material. Projektledaren eller nämnda parter tar kontakt med presumtiva sponsorer. Sponsorer kan välja att bidra med pengar eller utföra arbete i projektet i utbyte mot exponering av företaget på banskyltar i anslutning till varje hål. Östra Ryds IF står för ansökan av bidrag från kustlandet och kommunen, samt eventuella övriga parter. Skötselbidrag från kommunen för underhåll av banan finns enligt kommunen tillgängligt att söka.

Tidsplanen är preliminär men ett utkast ser ut enligt följande;

 • Maj/Juni –
  Ansökningar för bidrag skickas in och behandlas
 • Maj/Juni –
  Marken som banan planeras att anläggas på ska vara klar.
 • Maj/Juni –
  De olika hålen planeras i detalj, byggnation planeras
 • Juni/Juli –
  Bygget påbörjas
 • Juli/Augusti –
  Fortsatt byggnation och färdigställande
 • Augusti –
  Invigning av banan 

Syfte

Syftet med discgolfbanan är flerbottnat. Ett begrepp som ofta nämns i samband med discgolf är spontanidrott. Ett idrottande som inte kräver att den utövande passar en tid, måste byta om eller ha en speciell utrustning. Idrottandet kan ske spontant och utan att anpassa sig till andra personer i ett lag. I Östra Ryd finns inte så många idrottsaktiviteter för de som inte vill spela fotboll eller ingå i ett lag. Discgolfbanan kan vara ett bra alternativ till det. Östra Ryd som ort kommer att uppmärksammas i discgolfkretsar och bli ett resmål för utövare i hela länet och kanske även landet. Discgolfare åker många mil för att testa olika banor. Östra Ryd som genomfart blir, om möjligt ännu trevligare med café, trädgårdsbutik och discgolfbana. Vad som är värt att notera är att discgolf är en sport på enorm frammarsch de senaste åren. Det dyker upp nya banor på löpande band runtom i landet och i länet, men alltjämt ingenting i Söderköpings kommun. Det finns förhoppningar om att råda bot på med detta projekt. En runda på discgolfbanan kan vara en aktivitet för hela familjen. Banan ska vara anpassad så att den passar både nybörjare och mer erfarna utövare. Skolan kommer också kunna nyttja discgolfbanan på idrottslektioner, raster och i fritidshemsverksamhet. Rektor Maria Strömbäck-Adolfsson är positiv och ser stora möjligheter för skolans verksamhet att utnyttja banan. Sammanfattningsvis är förhoppningen att kunna locka ungdomar och vuxna som annars inte aktiverar sig i idrottsliga sammanhang att komma ut och röra på sig. Verksamheten kring en discgolfbana har stora möjligheter att kunna hjälpa till att gynna folkhälsan, stärka turismen och öka valmöjligheten till idrottsaktivitet på orten. 

Mål

Projektets mål är att en discgolfbana med 12 hål ska byggas i anslutning till Aspängen IP. Den kommer att bestå av två slingor, en enklare med 9 hål och en lite svårare med 12 hål. På handlaren, ”Affärn i Östra Ryd” ska man kunna hyra discar, barn och ungdomar under 18 år ska kunna låna discar gratis. 

Långsiktigt mål:

På sikt ser man att banan kan vara väldigt fördelaktig för bygden och föreningen genom att locka besökare, turister och utövare till Östra Ryd för såväl spontana stopp som planerade utflykter. Målet är att banan ska vara så välgjord och högkvalitativ att det ska gå att anordna tävlingar, vilket säkerligen lockar besökare som får se bygden och handlar i affären. Ekonomiskt anses det inte finnas problem att få bärighet i skötseln av banan. Det finns ideella och yrkesmässiga resurser som kan se till att banan håller toppklass under hela spelperioden. Långsiktiga avtal med markägarna och god dialog med dessa gör att framtiden för banan känns trygg. Ekonomiskt ska skötselbidrag, eventuella banavgifter och tävlingsavgifter samt sponsring ge en kontinuerlig ström av intäkter till föreningen. Föreningen ska ha en levande och aktiv gren som sysslar med discgolf. Tävlingar ska anordnas och banan ska synas och marknadsföras genom branschspecifika forum, såväl som av kommunen och föreningen genom deras respektive kanaler