Sök på webbplatsen

Klassikerfestivalen

Projektinformation

Projektperiod:
2021-03-08 - 2022-12-31
Geografiskt område:
Valdemarsviks kommun
Projektägare:
Skoglund Service AB
Budget:
Totalt 353 833 kr varav 228 833 kr i stöd från Kustlandet och 125 000 kr privat. Därutöver bidrar medverkande med 200 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Pether Skoglund

Innehåll

Bakgrund

Skärgårdskommunen Valdemarsvik och trakten i närheten har en genuin historia inom båtfraktning och båtproduktion. Det nya evenemanget som ska heta Klassikerfestivalen har Båtar som huvudgenrer och motorer som den röda tråden. Fordonsgenrer som under de två dagar som evenemanget ska pågå är båtar, bilar, motorcyklar och mopeder. Det finns ingen stor återkommande mötesplats för alla typer av båtar på Ostkusten vilken detta evenemang i
Valdemarsvik avser ta positionen som. Många vill träffas, utbyta tips och idéer inom fordonsgenrerna och inom klassiska fortgående motorbåtar få köra i fri fart och där en mångfald av vattenaktiviteter kan ha uppvisningar för publiken på den mycket lämpliga Valdemarsviksviken som går ända in till hamnen i centrum. Den är perfekt för publikplatser utmed gångvägen intill Valdemarsviken ända ut till Grännäs Camping. Klassikerfestivalen kommer utöver utställningar av alla fordonstyperna också innehålla föreläsningar
och workshops om intressanta ämnen bl.a. hållbarhet, återanvändning och miljövänliga motorer. Klassikerfestivalen förväntas dra publik och intressegrupper från stora delar av Sverige.
Valdemarsvik är bra på att samverka inom evenemang och det finns plats för fler. Vi vet att evenemang är viktiga och gör stor skillnad på flera sätt. För Valdemarsvik som destination, för näringslivet generellt och direkt inom detaljhandel- restauranger och fik, för föreningars utveckling, för innevånarnas stolthet. I spåren av corona är många drabbade inom näringslivet. Ett utökat utbud av evenemang skapar möjligheter för många.

Genomförande och aktiviteter

Inför festivalen:
• Administration
• Möten med samtliga involverade samt tillsätta en projektgrupp och arbetsgrupper.
• Detaljplanering och bokningar av externa aktörer
• Marknadsföring
• Löpande budgetuppföljning och att tidsplanen hålls
• Körschema för installationsarbetet inför evenemanget samt under och efter.

Under festivalen:
• Administration
• Mottagande av gästande båtar i Valdemarsviks gästhamn
• Uppvisnings show: Fri Fart, klassiska fortgående motorbåtar på Valdemarsviks-fjorden in till hamnen
• Kortege genom centrum av bilar, motorcyklar och mopeder
• Utställning av klassiska båtar, bilar, motorcyklar och mopeder
• Visning av eldrivna båtar
• Utställning om Valdemarsviks Båthistoria
• Föreläsningar och workshops
• Utställarplats för företag
• Utställning bo, leva och verka i Valdemarsvik
• Utställning av lokala föreningar

Efter festivalen:
• Utvärdering med alla inblandade
• Om allt faller väl ut har projektet skapat en organisation för kommande år
• Redovisning av projektet.

 

Syfte

Syftet är att främja näringslivet och i synnerhet att öka besöksnäringen och attraktionskraften. Att sätta Valdemarsvik på kartan som är en intressant plats att besöka och bo verka och leva i. Klassikerfestivalen syftar till att bli ett årligt evenemang

Mål

Kvantitativa:
? En Klassikerfestival genomförd
? Evenemanget har lockat 5.000-10.000 besökare dessa två dagar
? En projektorganisation för kommande Klassikerfestivaler

Kvalitativa:
? Nya samverkande aktörer inom närings och föreningslivet
? Klassikerfestivaler ska genomföras med hög upplevd professionalitet
? Att kännedom och Valdemarsviks image som destination förstärkts
? Nya besökare har upplevt Valdemarsvik för första gången
? Projektet dokumenteras fortlöpande digitalt i ett projektprogram, följs upp samt kommer utvärderas med samtliga inblandade för förbättringsåtgärder och utveckling