Sök på webbplatsen

Badholmarna

Projektinformation

Projektperiod:
2020-12-22 - 2022-12-31
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Arkösunds Intresseförening
Budget:
Totalt 514 006 kr i stöd från Kustlandet. Därutöver bidrar medverkande med 342 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Carl-Henrik Jonsson

Innehåll

Bakgrund

Arkösund ligger på fastlandet, på Vikbolandets ostligaste spets, och är en populär bas för besökare som vill utforska den nordligaste delen av Östgötaskärgården.

Så här träffande beskrev en besökare området kring 1930-talet: Arkösund och dess skärgård tillhöra Östergötlands vackraste och mest omväxlande kustområden. Icke utan skäl har det sagts, att Arkösund och dess omgivning representera en nationalrikedom i fråga om skönhet. Sällan möta hav och land varandra så vackert som där, och bägge i förening erbjuda de bästa tillfällen till avspänning och rekreation under oersättliga semesterveckor. Få platser i Sveriges land kunna mäta sig med Arkösund såsom den givna utgångspunkten för bekantskapen med havet, alltifrån de oändliga vidderna och de yttersta stenarna till de
inre skärgårdarnas björkklädda holmar.

I Arkösund finns badklippor, sandstränder, camping, restauranger och hotell med god mat och dryck och levande musik. Här finns också gästhamnar och all den service som båtlivet behöver som båtvarv, båtmack och affär. Sommartid erbjuds underhållning i form av musik och teater. Badholmarna ligger mitt i Arkösund och består av fyra små öar förbundna med broar. Här finns härliga klippor och en liten sandstrand. Vyerna är vackra ut mot farled och öppet hav. I området finns en liten utsiktsplattform med bord och bänkar.

Arkösund var under ett halvt sekel en av centralorterna i Östergötlands skärgård. Dock avtog den positiva utvecklingen för samhället strax efter mitten av 1900-talet till följd av en allmän nedgång inom näringslivet, människors ändrade levnadsmönster samt att badortslivet blev omodernt. Slutpunkten för ortens utveckling markerades med järnvägslinjens avveckling år 1960. Därefter har samhället fört en alltmer tynande tillvaro. Utvecklingen i Arkösund ska betraktas mot bakgrund av de genomgripande förändringar som har skett av levnads- och arbetsförhållandena i landets skärgårdar under det senaste seklet. Från att tidigare ha utgjort
renodlade verksamhetsmiljöer i vilka människor haft sin dagliga utkomst huvudsakligen genom fiske-, jakt och varvsindustrin, har våra skärgårdsmiljöer i allt högre utsträckning blivit en plats dit folk reser för att tillbringa sin semester under den varmare delen av året. Skärgårdens förändrade karaktär från verksamhetsort till semesterort ställer ökade krav på åtgärder för att förstärka skärgården som en attraktiv miljö att vistas i, detta såväl för att behålla befintlig befolkning som för att attrahera nya grupper av människor. Badholmarna är en sådan miljö som anses kunna skapa förutsättningar för en levande skärgård för alla, såväl för sommarboende som fast befolkning, under hela året. Viktigt är att miljöfrågorna ses utifrån ett samhälleligt helhetsperspektiv för att området ska kunna utvecklas. Hela Arkösund omfattas av riksintresse för något eller några av följande riksintressen: naturvård (Östergötlands skärgård), friluftsliv (Östergötlands skärgård), yrkesfiske hav (Bråviken) samt miljöbalkens kapitel 4 § 1, 2 och 3 samt § 1 och 4.

I Norrköpings översiktsplan från 2002 fastställs att visionen är att skapa en levande skärgård i Arkösund där människor kan bo och verka året om. Med sitt isolerade läge på Vikbolandets yttersta spets, måste Arkösund i sig själv kunna uppbringa en attraktivitet. Åtgärder måste därför vidtas för att vända den negativa utvecklingen, återupprätta områdets forna status genom att fler människor och verksamheter attraheras till Arkösund. En del av denna utveckling är att utveckla Badholmarna till det attraktiva havsbad som det en gång
var.

Genomförande och aktiviteter

Det som krävs för att göra Badholmarna till ett attraktivt havsbad är:
1. En allmän rensning av stränderna och sly som vuxit upp samt komplettering med ny sand.
2. Nybyggnad av soldäck med bastu för 6 personer samt vedförråd.
3. Utökat trädäck med bord och sittplatser på utsiktsplatsen
4. Badflotte, kommer ägas och skötas av AIF.
5. Samarbete med Kultur och Fritidskontoret Norrköpings Kommun och Upplev Norrköping. Bokning av bastun skall göras via Norrköpings kommuns hemsida. Alla skall ha tillgång till bastun. Upplåtelseavtal tecknas mellan AIF och Norrköpings kommun där det tydligt
framgår vilken ansvarsfördelning och skötselansvar som AIF ingår med bastun.

Plus:
Informationsspridning.
Marknadsföring via upplevarkosund.se, AIF hemsida och Facebook.
Skyltning i gästhamnen, Hotellet samt anslagstavlorna i Arkösund och turistbroschyrer. Administration och redovisning av projektet via AIF.

Syfte

Syftet med projektet är att bredda utbudet på friluftsaktiviteter och öka Arkösunds attraktivitet.
Därigenom ska boende trivas bättre, näringslivet stärkas samt bidra till en levande skärgård.

Mål

Kvantitativa:
En (1) ny bastu för 6 pers. med vedförråd
Ett (1) Soldäck, badstege
Ett (1) Utökat trädäck vid utsiktsplatsen
Fyra (4) nya bord med sittplatser på utsiktsplatsen
Två (2) nya bord med sittplatser på soldäcket
En (1) komplettering med ny sand
En (1) badflotte
En (1) ny service för allmänheten

Kvalitativa:
Badholmarna upprustas rensas fria från vass och sly och blir återigen ett attraktivt besöksmål.
Mer att göra för boende och gäster i Arkösund.