Sök på webbplatsen

Ombyggnad och förbättring av Sjöviks gamla ångbåtsbrygga i Kolmården

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-10 - 2022-12-30
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Strandvägens Byalag
Budget:
Totalt 266 250 kr varav 175 000 kr i stöd från Kustlandet och 91 250 kr i egen privat medfinansiering. Därutöver bidrar medverkande också med 200 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Hans Svensson

Innehåll

Bakgrund

Bakgrunden är att själva bryggan är i stort behov av en ombyggnad och förbättring och att marken framför, samt stranden intill bryggan, behöver göras mer lättillgänglig och tilldragande. Därmed kan både allmänhet och funktionshindrade få upp ögonen för området och bli inspirerade att besöka stället. Ombyggnaden och förbättringen av bryggan och området kring bryggan kommer att bidra till att både turister och lokalbefolkning söker sig till platsen. Man kommer att kunna utnyttja bryggan och stranden bättre än tidigare för sol, bad, fiske, fotografering, skridskoåkning, paddling, vattenskidåkning och annat båtliv, eller bara stanna upp och njuta av utsikten.

Genomförande och aktiviteter

Inledningsvis kommer alla icke användbara delar av bryggan monteras ner och fraktas bort.
Därefter drivs nya pålar ner i dyn. Dessa kommer att utgöra underlag för den nya bryggan och vissa av dessa pålar kommer även tjänstgöra som pollare. Det här sättet att bygga bryggan är helt annorlunda jämfört med hur gamla bryggan var konstruerad. När underlaget finns på plats kommer det att byggas ett trädäck. På däcket placeras två sittbänkar. Vi fyller på med kross på båda sidor av den grova ytan framför bryggan för att förhindra ytterligare erosion. När maskiner inte längre behövs för själva bryggarbetet lägger vi ut ett nytt matjordslager på den grova yta som finns framför bryggan. Därefter köper vi färdigt gräs från en lokal entreprenör och rullar ut det samt vattnar det varannan dag under de första tre veckorna. Slutligen gör vi iordning stranden så att den blir mer inbjudande. Allra sist monterar vi upp en fast grillplats nere i ena hörnet av stranden.

Syfte

Vi vill uppnå ökad trivsel och livskvalitet för ortsbefolkningen genom att de får en förbättrad/uppdaterad brygga i sitt närområde där de lätt kan umgås med varandra samt göra olika saker tillsammans eller enskilt. Projektet medför också att turister kan bli mer attraherade av att besöka Kolmården, vilket i sin tur ger positiva effekter för det lokala näringslivet. Slutligen finns det ett stort värde i att bevara det gamla arvet genom en försiktig ombyggnad/förbättring.

Mål

Vi vill åstadkomma följande:
- En ombyggd/förbättrad brygga försedd med inbyggda pollare och två sittbänkar
- En iordningställd strand
- En gräsplan med grillplats

Ombyggnaden och förbättringen av bryggan kommer att förbättra tillgängligheten för allmänheten och stärka besöksnäringen. Den förbättring som vi tänker åstadkomma ska fungera som en magnet och bryggan/ bryggområdet kan därmed bli en oas för stressade nutidsmänniskor. Även föreningen skulle stärkas genom att vi får en gemensam uppgift att ägna oss åt. Kolmården skulle bli en attraktivare plats att bo på och besöka.