Sök på webbplatsen

Coach MILOU

Projektinformation

Projektperiod:
2020-05-01 - 2022-08-30
Geografiskt område:
Leaderområde Kustlandet
Projektägare:
Kustlandet 2014-2020
Budget:
Kontaktperson:
Gustaf Westring

Innehåll

Kustlandets utvecklingsstrategi anger att paraplyprojekt och Mikrostöd är en projektform som Leaderområdet kommer använda sig av under genomförandet, särskilt inom strategins insatsområden. Detta då denna projektform genererat ett gott resultat och den något ”förenklade” ansöknings- och redovisningsprocessen varit väldigt uppskattat av sökande. Syftet med projektformen är att underlätta för sökande och därför ligger det mesta administrativa ansvaret på Kustlandet. Men en förutsättning för att paraplyprojekten ska fungera är att det finns en resurs som dels marknadsför dem för målgruppen, assisterar under skapandet och som dels sköter paraplyprojektens övergripande administration. Inom detta projekt kommer en projektledare anställd av Kustlandet arbeta del av sin tid för att stödja sökande i våra paraplyprojekt som vänder sig till den ideella sektorn. Projektledaren ska fungera som rådgivare och bollplank för sökande av de Mikrostöd till Lokalt ledd Utveckling (MILOU) som finns tillgängliga inom Kustlandet. Projektledarens uppgift är även att sammanställa ansökningar till Bedömningskommittén. 

 

Syfte

Syftet med projektet är att stödja deltagarna i paraplyprojekten som vänder sig till den ideella sektorn
för att säkerställa att delaktiviteterna inom MILOU-lokala utvecklingsinsatser och MILOU-Aktiv fritid genomförs
samt redovisas enligt plan.

Mål

Målet med detta projekt är att det ska möjliggöra genomförandet av Kustlandets paraplyprojekt.