Sök på webbplatsen

Mötesplats Östra Ryd

Projektinformation

Projektperiod:
2016-03-14 - 2017-12-31
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Affärn i Östra Ryd ek. förening
Budget:
527400 kr-stöd Kustlandet
Kontaktperson:
Margareta Hultström

Innehåll

Projektidén är att skapa en mötesplats och servicepunkt i Östra Ryd. Mötesplatsen ska ligga intill en planerad affär och blir på så sätt en naturlig mötesplats och samlingspunkt för bygdens invånare. Något som saknas på orten idag sedan den lokala butiken lades ner 2009. Platsen ska fungera som servicepunkt för samhälls- och turistinformation samt som marknadsföringsplats för bygdens företagare.

Genomförande och aktiviteter
Grunden till byggnaden som ska utgöra servicepunkten är gamla skolbaracker som föreningen har fått överta. I inledningsskedet ska marken beredas för att barackerna ska kunna placeras på platsen intill den planerade affären i anslutning till den befintliga macken. Större delen av arbetet med markutfyllnad och övrig beredning görs med ideella insatser. Lokalen inreds med en del samhällsinformation, i samarbete med kommunen, och en del med turistinformation samt en informationstavla för ortens företagare. Lokalen ska kunna vara tillgänglig som möteslokal och användas för föreläsningar och evenemang. Mycket av arbetet kommer att bekostas av ideella resurser tack vare projektets lokala engagemang med bidrag av bland annat virke och kunniga företagare från bygden som vill bidra med sin tid för att projektet ska kunna genomföras. Faktiska kostnader för projektet är främst transport av barackerna och arbetsmaterial såsom takstolar och färg m.m. samt kostnader för dragning av el och va.

Syfte

Projektet ska ge Östra Rydsbygden tillgång till en, nu länge saknad, naturlig mötesplats med servicepunkt för samhälls- och turistinformation. Projektet genomförs med en betydande lokal arbetsinsats vilket ger bred lokal förankring och engagemang för den planerade verksamheten. Syftet är att öka servicenivån på orten och ge Östra Ryd förutsättningar för att kunna bli den attraktiva utvecklingsort som Östra Ryd har potential för. Visionen är att projektet ska inspirera ortsborna till flera utvecklingsprojekt så att Östra Ryd blir en ort som spirar av engagemangslusta och kreativitet. Ett engagerat samhälle där alla är involverade i ortens utveckling.

Mål

Projektets mål är:

  • En mötesplats och servicepunkt som är tillgänglig för bygdens invånare
  • Förbättrad service i Östra Ryd
  • Stärkt gemenskap
  • Ökat engagemang
  • Positiv lokal identitet

Projektet är en del av utvecklingsarbetet för att förbättra servicenivån så att orten ska kunna bli den attraktiva utvecklingsort som den har potential för. Med en etablerad mack, en pågående etablering av en affär och en servicepunkt på orten är förhoppningen att kunna locka inflyttning av såväl barnfamiljer, som då tryggar skolans fortlevnad, och företagare för ökad tillväxt i bygden. Projektet stärker också den sociala gemenskapen i bygden och bidrar till ökad livskvalitet.