Sök på webbplatsen

Fönsterhantverk och byggnadsvård i Mejeriet

Projektinformation

Projektperiod:
2018-08-28 - 2019-03-31
Geografiskt område:
Mönsterås kommun
Projektägare:
Kvillens Fönsterhantverk enskild firma/Lovisa Cederlöf
Budget:
Total budget 250 000 kr varav 125 000 kr från Kustlandet och 125 000 kr egen privat finansiering
Kontaktperson:
Lovisa Cederlöf

Innehåll

Sedan fyra år tillbaka driver Lovisa företaget Kvillens fönsterhantverk och verksamheten i ett uthus hemma. Fönster och dörrar är hennes främsta objekt. Därutöver renoverar hon också övriga byggnadsdetaljer, hantverksmässigt tillverkade möbler och mindre träbåtar. De nuvarande lokaler är små och begränsar hur många och hur stora arbeten som hon kan åta sig. Lovisa har även länge haft en idé om att anordna kursverksamhet i fönsterrenovering och byggnadsvård vilket i dagsläget inte är möjligt på grund av platsbrist. Med större lokaler skulle även verksamheten kunna vidareutvecklas med nyproduktion av fönster. 

För något år sedan köptes ett gammalt mejeri i Fliseryd som sedan länge stått orört. Inom det här projektet vill sökande anpassa lokaler i mejeriet för att kunna använda som verkstad och kurslokal. I och med denna flytt så kommer företaget att få en bättre profil samt större, mer ändamålsenliga lokaler. Det finns ett stort intresse bland fastighetsägare att bevara sina gamla fönster och marknaden ser väldigt lovande ut. Det finns även ett stort intresse bland husägare att lära sig hur man själv kan genomföra mindre restaureringsarbeten på fönster och andra trädetaljer i sina gamla hus. Företaget kommer därför starta upp och hålla kurser i byggnadsvård vilket blir möjligt i de nya lokalerna. Kvillens fönsterhantverk kommer att utöka verksamheten med bland annat nyproduktion av fönsterbågar. Till detta samt för effektivare lagningsarbeten på trädetaljer till gamla hus behövs nya snickerimaskiner. Med den stora efterfrågan och möjligheten till utökad kapacitet i de mer ändamålsenliga lokalerna kommer företaget våga satsa och kunna anställa en person på halvtid. 

Aktiviteter och genomförande
Sökande söker stöd för att anpassa lokalerna i det gamla mejeriet till verkstad och kurslokal. I lokalen behövs det sättas innertak, putsas innerväggar, byggas innanfönster och monteras dörrar mellan de olika rummen. För att lokalen ska kunna användas för kursverksamhet kommer ett litet kök att byggas och en toalett att renoveras. Ventilationen i lokalerna kommer att ses över och anpassas till verksamheten. Verkstaden kommer att utrustas med snickerimaskiner för att verksamheten ska kunna utvecklas med nytillverkning av fönsterbågar, främst lunettbågar, och för kurserna i fönsterrenovering. 
 

Syfte

Syftet med projektet är att främja företaget i synnerhet och öka intresset för byggnadsvård i allmänhet

Mål

Ökad attraktivitet, bättre konkurrensförmåga, effektivare produktion. 
Ökad omsättning med 60 %
Diversifierad verksamhet
Att kunna anställ a en person i företaget på minst 50%.
Uppstartad Kursverksamhet ( ca 150 h/år) som bidrar till att fler lär sig vårda och uppskatta sina gamla fönster och bevara kulturmiljöer

 
Det långsiktiga målet är att projektet och de nya ändamålsanpassade lokalerna ska bidra till att verksamheten kan expandera ytterligare och skapa ytterligare arbetstillfällen.  Förhoppningen är att projektet kan bidra till att fler intresserar sig för byggnadsvård och hållbarhet.