Sök på webbplatsen

Fler gästnätter-Thorstorps Gård

Projektinformation

Projektperiod:
2018-05-12 - 2019-12-31
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Thorstorps Gård HB
Budget:
Total budget 250 000 kr, varav 125 000 kr i projektstöd och 125 000 kr i egen privat finansiering
Kontaktperson:
Kerstin Bergström

Innehåll

Torstorps Gård är ett mindre lantbruk med mest vallodling och även uppfödning av SWB-hästar och uthyrning av stallplatser. På gården finns även mindre butik, café och B&B. Verksamheten har nu två dubbelrum i mangårdsbyggnaden och 4-6 bäddar i ett 1700-talshus på gården. Det huset kan bara användas på sommaren, då det inte är vinterbonat och inget vatten eller avlopp finns. Det kommer inte heller att åtgärdas då huset är renoverat i samarbete med Länsmuseet och ska få vara orört. B&B-verksamhet har ökat och året runt boende har stor efterfrågan.  För att kunna tillmötesgå efterfrågan skulle anläggningen behöva flera rum även under vintersäsongen. Men på grund av den känsliga 1700-talsmiljö, känns inte nybyggda stugor som ett alternativ. Men de har hittat ett nedplockat timmerhus ca 53 kvm i byggyta som skulle passa bra i miljön och det skulle också bli ett kulturhistoriskt mervärde att huset blir uppbyggt igen. Sökande har också tänkt att ha en "öppen" byggplats, där människor kan komma och titta hur bygget framskrider och få tips om gamla tiders byggnadstraditioner.

Genomförande och aktiviteter

Inom projektet ska sökande återuppbygga ett gammalt timmerhus från 1800-talet med gamla byggmetoder. De ska gjuta grund, dra in el.och sätta in fönster och dörrar som liknar de som tidigare fanns på huset.  En ny skorstensstock ska byggas och medföljande tak ska sättas på huset. De kommer ha en "öppen" byggplats, där människor kan komma och titta hur bygget framskrider och få tips om gamla tiders byggnadstraditioner. Målet är att huset ska stå klart våren 2019 som då kommer ge anläggningen 6 åretruntbäddar som kan introduceras för uthyrning. Med den ökade omsättningen som de nya bäddarna kommer ge och fortsatt satsning på den övriga verksamheten så kommer en person anställas på halvtid. 
 

Bild: Huset när det stod på plats i Östra Ryd

Syfte

Syftet med projektet är att öka antalet gästnätter på Thorstorps Gård 

Mål

Projektets mål är ett boende som kan användas året om och där gästerna även kan ha självhushåll om de vill. Att utöka B&B-verksamheten, som är en lönsam verksamhet på gården. Utöka utbudet i Söderköping på sommaren, då ofta gäster får avvisa på grund av fullbokning.Visa ett kulturhistoriskt och boende med ett resurssnålt byggnadssätt med liten klimatpåverkan.

De kvantitativa målen är: 
6 åretrunt bäddar till B&B verksamheten 
Öka den totala omsättningen med 18 % (ca 44% när det gäller B&B- intäkterna) Med fler gäster ökar även försäljningen i butik och café.
Öka antalet gästnätter med   460/per år
Ett arbetstillfälle  (halvtid 860 )