Sök på webbplatsen

Skärgårdsmiljö i bild

Projektinformation

Projektperiod:
2018-10-09 - 2019-09-30
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Östergötland i bilder enskild firma
Budget:
108 768 kr varav 54 384 kr i stöd och 54 384 kr i egen finansiering
Kontaktperson:
Mattias Brauns

Innehåll

Östergötland i Bilder är ett fotoföretag som främst inriktat sig på fotokonst och porträttering av landskapet.Östergötland. Företaget bildades 2015 av Mattias Brauns och administreras som en enskild firma. De huvudsakliga inkomsterna har kommit från försäljning av fotokonst i form av tavlor, affischer, kalendrar, vykort och annat bildmaterial. Det finns redan idag samarbeten med verksamheter som verkar kring kuststräckan, men företaget har för avsikt att expandera denna gren än mer. Varumärket Östergötland i Bilder är idag ett väletablerat namn tack vare att publiceringar i sociala medier möts positivt och därmed får mycket bra spridning, idag är Facebooksidan sannolikt en av de populärare marknadsföringskanalerna av landskapet där bildspråket är den bidragande faktorn. Att publiceringar når tiotusentals personer via sociala forum gynnar givetvis företaget då försäljningen av fotokonst och bildmaterial går hand i hand med att synas. Företaget fokuserar ofta på miljöer som är knutna till landsbygd och ett av målen är att koncentrera sig än mer mot vår östgötska skärgårdsmiljö som trots sin attraktionskraft får en förvånansvärt låg exponering jämfört med andra delar av landet. Att hämta in bildmaterial från vår skärgård är svårt på grund av tillgängligheten och för detta krävs en ändamålsenlig båt

Genomförande och aktiviteter

Inom projektet ska en ändamålsenlig båt köpas in för att stödmottagaren ska kunna utöka sitt geografiska verkningsområde samt utöka och erbjuda nya fototjänster längs med skärgården. Företaget ämnar att utöka sina  kundkontakter erbjuda tjänster i form av bild- och filmmaterial till privat och offentlig verksamhet som verkar kring kuststräckan (företag, besöksberoende verksamheter, kommuner, myndigheter som t.ex. Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och Region Östergötland m.m.). Företaget ska erbjuda tjänster till mäklare som verkar kring kusten (t.ex. bild- och filmmaterial från sommarstugor och hus i skärgården. 

Syfte

Syftet med projektet är utveckla företaget, synliggöra skärgården och skapa nya samarbeten. 

Mål

Projektets mål är att kunna utöka företagets geografiska verkningsområde gällande foto- och bildtjänster till att innefatta skärgårdsmiljöerna längs med hela kuststräckan. Målet är även att kunna erbjuda helt nya tjänster i dessa regioner.

Kvantitatvia mål:
-Att genom försäljning av bildmaterial från skärgården öka företagets årliga totalomsättning med ca. 50 %,
-Att utveckla och starta upp minst ett nytt samarbete med kommuner längs med kusten för att därigenom främst kunna sälja bild- och filmmaterial (t.ex. försäljning för att främja turismnäringen).

- Att starta upp ett samarbete med Region Östergötland (myndighet) i syfte att kunna sälja bildkonst från skärgården till Region Östergötlands offentliga lokaler, t.ex. sjukhus och vårdinrättningar (en kontaktväg är redan upprättad och det finns god utvecklingspotential).

- Att starta samarbeten med  minst en mäklare i området i syfte att generera inkomster från mäklararbeten (försäljning av bild- och filmmaterial från t.ex sommarhus i skärgården).

Kvalitativa mål:
Att synliggöra och öka skärgårdens attraktionskraft genom publiceringar av bildmaterial i Östergötland i Bilders egna kanaler (Facebook och Instagram). Detta är något som redan görs idag och når tiotusentals följare. En redan idag mäktig ”reklampelare” för skärgården som genom ett projektstöd kan utökas till att nå områden som bara kan nås via båt och då även med ett fokus på porträttering året om.. Att indirekt bidra till att skärgården synliggörs genom att samarbetspartners som t.e.x turistbyråer, kommuner och besöksberoende verksamheter använder sig av bildmaterialet. Att inhämta bildmaterial från skärgården i dokumentärt syfte inför eftervärld