Sök på webbplatsen

Folklustspel-Edgards på Lagnö

Projektinformation

Projektperiod:
2018-10-22 - 2019-05-31
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Barbro Mellqvist enskild firma
Budget:
110 800 kr varav 55 400 kr i stöd och 55 400 kr i egen privat finansiering
Kontaktperson:
Barbro Mellqvist

Innehåll

Edgards på Lagnö finns på fastigheten Lagnö 1:2. Den består av ett äldre bostadshus, uppfört 1918, ekonomibyggnader bestående av en lada som byggts om och nu används som samlingslokal med plats för 100 personer, stall, ladugård och ett par andra äldre byggnader, uppförda i mitten av 1800-talet, som används enbart för förvaring. Dessutom finns en servicebyggnad där det bedrivs café och turistbyrå och ett par bodar med försäljning av husgeråd, presentartiklar, konsthantverk och leksaker. Mellan det äldre bostadshuset och caféet finns en trädgård med utemöbler med plats för ca 80 personer. Verksamheten på Edgards på Lagnö är öppet helger från maj samt varje dag under perioden 22 juni – slutet av augusti. Under resten av året anordnas enstaka arrangemang som kurser och föreläsningar. Huvudsakliga verksamheten är turistinformation, utställningar, café, försäljning, samt program och aktiviteter för både barn och vuxna. Verksamheten drivs sedan 2017 av Barbro Mellqvist.

Efter att ha drivit verksamheten i två år har hon skapat sig en bild av vad som kan utvecklas, både vad gäller företaget och besöksnäringen i St Anna. Många av de som besökt Edgards, och som på andra sätt varit i kontakt med Barbro efterfrågar aktiviteter. Det finns flera bra caféer och restauranger i området. För Edgards ser inte Barbro att företaget skall växa genom att ytterligare utveckla serveringen. Planen för framtiden är att Edgards kompletterar den egna, samt övrig verksamhet i S:t Anna med efterfrågade program och aktiviteter genom att skapa ett kulturhus i skärgården. En del av detta är att skapa ett unikt folklustspel som bygger på platsens historia.

Genomförande och aktiviteter

Inom projektet ska ett folklustspel produceras som blir så bra och intressant att det uppmärksammas både i lokal- och rikspress. Det skall bli ett årligt återkommande arrangemang, en ”tradition” i S:t Anna. Spelet skall första gången sättas upp sommaren 2019 och framföras under en veckas tid, 6 speldagar. Projektet  avser nedanstående punkter.

1) Framtagande av manus och musik, vintern-våren 2018-2019

2) Planering och produktion av enkel scenografi våren 2019

3) Rollbesättning

4) En veckas regi

6) Framtagande av scenografi och kläder

5) Planering, möten och samarbete med andra intressenter.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart företag och öka utbudet av aktiviteter och evenemang i området. Detta görs genom att Edgards på Lagnö utvecklas till ett kulturhus där fastighetens unika förutsättningar och ortens historia tas tillvara och att verksamheten skapas i samverkan och samarbete med företag, föreningar och enskilda i Söderköpings kommun och då främst St:Anna

Mål

Målet är att:
- genom att producera ett folklustspel av hög kvalitet som drar en stor publik, stärka företaget Edgards på Lagnö som intressant besöksmål och som ”kulturhus” i Sankt Anna
- spelet bygger på skärgårdshistoria som den kan upplevas genom de unika historiska hus som finns på fastigheten. Det utspelas i och vid det äldre bostadshuset och är därmed ytterligare en naturlig byggsats i arbetet med att ta tillvara på de olika kvaliteter som finns i fastigheten
- öka antalet besök med minst 1000 personer
- skapa ett kulturhus som stärker hela affärsidén och gynnar även övriga kringverksamheter
- ett ökat utbud av upplevelser och aktiviteter i St Anna gynnar besöksnäringen i området