Sök på webbplatsen

Sankt Anna Havtorn

Projektinformation

Projektperiod:
2018-11-10 - 2019-12-31
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Johan Bergström enskild firma
Budget:
Totalt 251 525 kr varav 100 610 kr från Kustlandet och 150 915 kr i egen finansiering
Kontaktperson:
Johan Bergström

Innehåll

Gården Ormestorp 1:5 och ägs av Johan Bergström och hans bror. Företaget som helhet är ett lant- och skogsbruk där skogen är ryggraden i verksamheten, De har 7 dikor och 5 tackor. En del av verksamheten består av en bärodling (havtorn) som planterades 2004 och som utvecklats bra. Första skörden fick de 2007 och de första produkterna såldes  på lokala marknader. Tillverkningen av havtornsprodukterna skedde de första åren i mycket liten omfattning i det egna hushållsköket. 2014 fick de möjlighet att låna ett livsmedelsgodkänt kök på ca 15 km avstånd från odlingen, men under en begränsad tid av året. Det gjorde att de kunde växla upp produktionen något. Där finns dock inga möjligheter att hålla vare sig råvaru- eller varulager. Detta förhållande är mycket opraktiskt och omständligt samt begränsar möjligheterna att öka produktionen och utveckla nya produkter. Utvecklingsidén går ut på att få tillväxt i den här delen av företaget med förädlade havtornprodukter och bemöta den ökande efterfrågan på lokalproducerat. Inom projektet ska de bygga ett rationellt, livsmedelsgodkänt förädlingskök för olika råvaror med därtill goda lagringsutrymme och en högre sysselsättningsgrad för den/de som jobbar med verksamheten. En ökad produktion skulle också kunna ge fler återförsäljare och en spridning av företagets verksamhetsområde och kanske t o m locka fler besökare till bygden

Genomförande och aktiviteter 

Inom projektet ska stödmottagaren:
1.Bygga ett förädlingskök, Eget arbete genom att isolera och slutföra påbörjade väggar, montera ytterdörr, inreda kylrum med hyllor, lägga klinkergolv i kylrum. Installera maskiner, redskap, ventilation och kylaggregat. Slutföra med elinstallationer och armaturer. Bygga trappsteg in till kök och kylrum. Markarbete för att få hårdgjord yta vid ingångar och utmed fasad. Montera fotplåt och hängrännor.

2.Bygga och utrusta mottagnings- och lagringsutrymmen vid gården. Eget arbete genom att montera en garageport, bygga innertak, bygga en vägg och montera dörr mot övriga utrymmen. Montera spiraltrapp, målning av hela utrymmet, Installera armaturer och eluttag.

3.Iordningställa utrymmen för administration. Eget arbete genom att färdigställa furugolv, montera fönster, isolera väggar och tak samt sätta upp väggpanel och innertak. Montera armaturer och eluttag. All el dragning såsom att klamra elkablar och skruva upp armaturer gör jag själv. En granne som är behörig elektriker inspekterar detta samt kopplar ihop elen. Verksamheten ska bedrivas i byggnad som redan finns på gården och kommer totalt att uppgå till 180 kvm.  

4.Administration och redovisning av projektet

När köket är på plats och innan produktionen startas skickas en anmälan om in till kommunen. B

Syfte

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart företagande och öka utbudet av förädlade lokala produkter 

Mål

Målet är att åstadkomma en effektivare produktion genom att få igång förädlingsköket hemma på gården och öka möjligheten att ta hand om hela skörden samt lagra råvarorna fullt ut. Då kan företaget tillverka fler produkter med havtorn och fläder som bas t ex chutney, ketchup, dessertsås, olja, dessertsås, pulver etc. De vill även öka möjligheterna att tillvarata fler sorters råvaror och producera fler produkter som ett ytterligare, men senare steg.
De kvantitativa målen är:
1. Ett förädlingskök
2. Minst tre nya förädlade produkter som tas fram på gården
3. En effektiv produktion.

De kvalitativa målen är:
* Stabilare sysselsättning för fler personer samt skapa jämnare inkomst över året.
* Större möjligheter att bemöta efterfrågan på studiebesök, workshop och turism.
* Tillgång till fler lokalproducerade produkter
* Öka kännedomen om lokalproducerade produkter från Sankt Anna