Sök på webbplatsen

Bergkvara grönsaker

Projektinformation

Projektperiod:
2018-11-13 - 2020-03-30
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Johanna Joppe Svensson enskild firma
Budget:
Totalt 163 363 kr varav 109 000 kr från Kustlandet och 163 363 kr egen finansiering
Kontaktperson:
Johanna Joppe Svensson

Innehåll

Under den tid som sökande ägt fastigheten med tillhörande odlingsmark i Nartorp har hon vid flertalet tillfällen fått frågan om hon inte kan tänka mig att börja odla grönsaker till försäljning, då lokala producenter av grönsaker, frukt och bär i stort sett saknas i detta område. Frågan har kommit från den lokala hembygdsföreningen som gärna skulle anordna olika marknader med mer lokalproducerat, både grönsaker och hantverk, samt från närliggande och inte lika närliggande restauranger som har svårt att få tag på närodlat. Sökande har stor kunskap av hållbara odlingssystem och fleråriga grönsaker. Något som både privatpersoner och restauranger med ett hållbarhetstänk fått upp ögonen för. Genom att hon jobbat på flera odlingar knutna till restauranger och caféer har hon bra insikt i vad som fungerar både ekonomiskt och gastronomiskt att odla för försäljning direkt till restaurang. Projektidén är att bygga upp en grönsaksodling som kan erbjuda restauranger och caféer runt St:Anna/Söderköping ekologiska närproducerade grönsaker. 

Genomförande och aktiviteter

      Markberedning och odling

 • Återställning av odlingsmark och markberedning inför odling 
 • Uppbyggnad av bäddar, både i större odlingslådor och friland 
 • Markförberedelse inför växthusbygge 
 • grävning av diken för fördröjning och uppsamling av vatten Stängsling av odlingsmark Sådd och plantering frilandsodling 

  Växthus och bevattningssystem

 • Byggnad av växthus och installation av bevattningssystem
 • Byggnad av odlingsbäddar i växthus
 • Byggnad av odlingsramar för sådder
 • Sådd och plantering växthus

  Administration och Marknadsföring

 • planering av odling
 • produktion av säljmaterial till potentiella köpare,
 • webbaserad förteckning över odlingen för enklare försäljning
 • Nätverkande med potentiella köpare
 • Möte med potentiella köpare för att planera odlingssäsongen inför kommande säsong
 • Administration och redovisning och övergång till ordinarie verksam

Syfte

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart företag och öka utbudet av lokalproducerade grönsaker.

Mål

Det kvantitativa målet är en uppbyggd grönsaksodling som kan förse restauranger med lokalproducerade ekologiska råvaror. Odlingen kommer bidra till att sökande diversifierar sin verksamhet som idag består av webbarbete och fruktbeskärning. 

Försäljningen av grönsaker kommer att fungera som ett första steg och ett ansikte utåt för företaget, då det kommer att vara nätverksbyggande och stärka kontakten med den lokala marknaden. Tanken är att kunna utöka med andra trädgårdsrelaterade tjänster för att öka förtjänsten.