Sök på webbplatsen

Lanthandel 363/24

Projektinformation

Projektperiod:
2018-11-28 - 2019-12-31
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Mons Skärgårdskrog AB
Budget:
Totalt 273 350 kr varav 125 000 kr från Kustlandet och 151 350 kr egen privat finansiering
Kontaktperson:
Mattias Johansson

Innehåll

Skärgårdsbyn AB driver en turist/konferensanläggning i Sankt Anna Skärgård. Området består av en stugby med 36 hus, campingplats, båthamn, restaurang/konferens.mm. Område har de senast åren genomgått stora förändringar. Bland annat har nya fritidshus i hög standard uppförts och all restaurang- och konferensverksamhet har koncentrerats till Båthuset. .De senaste åren har två närliggande lanthandlare lagt ner. Det har skapat problem för både åretruntboende, sommarboende och besökare. Det finns alltså ett stort behov av en fungerande lanthandel året runt och med långa öppettider. Det är svårt att driva en fungerande lanthandel i skärgården under lågsäsong, kundunderlaget är i dagsläget helt enkelt inte tillräckligt stort för en omsättning som bär personalkostnaderna vintertid.Sökande ser därför en unik möjlighet i Skärgårdsbyn Mon att kunna driva en lanthandel eftersom man här kan dela personal med uthyrningsverksamheten, som redan idag fungerar året runt. Detta skulle kunna innebära att deltidstjänster kan bli heltidstjänster även under lågsäsong. Skärgårdsbyn Mon har också möjlighet genom samarbetet med Skärgårdskrogen effektivt minska svinnet, vilket är en stor fördel framförallt under lågsäsong.

Inom projektet ska man nu bygga en lanthandel med därtill kopplad service av olika slag. På sikt ser sökande verksamheten som inte bara åretruntöppen, utan också öppen dygnet runt genom digitala lösningar.Tanken är att detta ska skapa förutsättningar för jobbpendlare att handla på väg till och från arbetet, som de tror är en förutsättning för att nå tillräcklig omsättning under vintertid. En lanthandel som är öppen 363 dagar om året och 24 h om dygnet. 

Genomförande och aktiviteter

Projektets aktiviteter omfattar anpassning av lokaler till lanthandel. Delmomenten är:
- Ändrad lokaldisposition, rivning del av befintliga väggar uppförande nya mellanväggar.
- Inköp och installation av butiksinredning.
- Inköp och installation av kylar/frysar.
- Inköp och installation av klimatanläggning.
- Inköp och installation av larm och kameraövervakning.
- Inköp och installation av köksinventarier till deli-utbud.
- Uppgradera el i lokalerna för anpassning till ny verksamhet.
- Uppgradera VVS i lokalerna för anpassning till ny verksamhet.
- Information till boende i Sankt Anna med omnejd

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla och stärka företaget och förbättra servicen i området

Mål

Projektets huvudsakliga mål är att skapa lokal- och utrustningsmässiga förutsättningar för en Lanthandel i Sankt Anna Skärgård, som på sikt är öppen året runt och för registrerade stamkunder även dygnet runt.
Kvantitativa mål:
-          Anpassade butikslokaler om c:a 120 m2
-          Anpassade lager- och förrådslokaler om c:a 70 m2
-          Anpassad café-/samlingslokal om c:a 50 m2
-          Installerad butiksinredning
-          Installerade kylar/frysar
-          Installerade köksinventarier
-          Installerad klimatanläggning
-          El i lokalerna anpassad till verksamheten
-          VVS i lokalerna anpassad till verksamheten
Kvalitativa mål:
-          Öka Sankt Anna skärgårds attraktivitet för både besökande och permanentboende
-          Ge bättre förutsättningar att bo permanent i Sankt Anna skärgård
-          Ökad service i skärgården, utlämningsställe, ombud, kontanthantering
-          Möjlighet till mindre utställning och försäljning av lokalt hantverk
-          Stärka konkurrenskraften för hela Sankt Anna skärgård
-          Flera besökare till Sankt Anna skärgård
-          En samlingsplats för skärgårdsbefolkningen med ett litet café i samband med butiken
-          En diversifiering av företagets verksamhet
-          Underlag för ökad omsättning i företaget