Sök på webbplatsen

Långrådna kulturlada

Projektinformation

Projektperiod:
2018-11-29 - 2021-01-30
Geografiskt område:
Valdemarsviks kommun
Projektägare:
Kajsa Norrby enskild firma
Budget:
Totalt 499 763 kr varav 199 900 från Kustlandet och 299 863 egen privat finansiering
Kontaktperson:
Kajsa Norrby

Innehåll

Sedan drygt 2 år tillbaka driver Kajsa Norrby Långrådna Kultur i det gamla gästgiveriet i Långrådna by. Den enskilda firma byggde till att börja med på hennes arbete som frilansande artist, pedagog samt kulturproducent. Att satsa på att bygga upp en egen plattform ”Långrådna Kultur & Gästgiveri” för kultur på landsbygden har varit ett nytt steg och en stor satsning för företaget som blivit både uppmärksammat och uppskattat. I Långrådna arrangerar Kajsa föreläsningar, körsång, konserter, kurser, workshops och olika typer av evenemang. Till största delen används nedervåningen i bostadshuset, som är byggt som ett tvåfamiljshus. Här ryms ca 40 personer vilket fungerar under mindre evenemang. När de arrangerar större festivalliknande evenemang behöver de dock använda den stora ladan som ligger på gården. Ladan är som ett stort trätält och lämpar sig framförallt under sommarhalvåret då de har haft utställningar i stallboxarna och konsert, kickoff, skördefest och bröllop i logen. Vid dessa tillfällen har det varit flera hundra personer i omlopp som besökt och deltagit i arrangemangen. Målet är att kunna utveckla möjligheterna till fler större evenemang. Problemet med ladans framtid som Kulturlada är att byggnaden inte har ett väderbeständigt tak. Det gamla tegeltaket är i mycket dåligt skick med  hål på flera ställen vilket gör att det regnar in och att byggnaden i längden inte kommer att hålla. Taket måste först bytas ut för att det ska vara lönt att investera i verksamheter inne i ladan. Med ett helt tak öppnas möjligheterna för inredning av ladan, renoveringar och investeringar av bra golv, cafédel och upprustning vilket i sin tur öppnar för möjligheten att arrangera fler utställningar, konserter, danstillställningar och kulturevenemang av olika slag.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka och utveckla företaget och utöka det kulturella utbudet.

Mål

Det huvudsakliga målet är ett restaurerat tak som bidrar till en väderbeständig lokal för evenemang.
Projektet bidrar till:
• Större evenemang under sommarsäsongen, där vi kan ta emot mer än tre gånger så många sittande besökare/evenemang än vad vi vanligtvis kan.
• Tillgänglig öppen besöksverksamhet såsom sommarcafé, marknadsdagar och liknande under sommarhalvåret
• Möjlighet att kunna arrangera nya festivalliknande evenemang i och omkring ladan vilket ger företaget nya typer av intäkter.Utställningar och stora installationsmöjligheter i en spännande fantasieggande byggnad
• Fortsatt satsning på inredning och upprustning av ladan som funktionell kulturlada
Kvalitativa mål:
• Högre kvalité på besöksupplevelsen för våra kunder och därmed större chans att bli ett attraktivt kulturcentrum där många känner sig välkomna och hemma.
• Attrahera folk att flytta till och stanna i bygden eftersom den är levande, kreativ och inspirerande
• Göra bygden till en attraktiv boplats och till gagn för besöksnäringen.
• Enklare att genomföra projekt pga större yta som är lämpad för att lätt kunna användas och inte behöver ändras om pga olika typer av evenemang.
• Möjlighet att kunna välkomna kreativa och inspirerade personer att genomföra sina idéer i kulturcentrets namn i en rustik publik lokal.