Sök på webbplatsen

Holmtebo Hovslageri

Projektinformation

Projektperiod:
2019-01-21 - 2019-09-27
Geografiskt område:
Valdemarsviks kommun
Projektägare:
Johan Ljungstorp enskild firma
Budget:
Totalt 151 671 kr varav 75 835 kr från Kustlandet och 75 836 kr egen finansiering
Kontaktperson:
Johan Ljungstorp

Innehåll

Johan Ljungstorp har arbetat som hovslagare i dryga tio år större delen av tiden som klinikhovslagare vid Hästkliniken i Norrköping. Någon dag per vecka har han också gjort gårdsbesök och skott hästar i deras hemmiljö, men då endast hos ett fåtal större gårdar och uppfödare. Som klinikhovslagare har en stor del av arbetsuppgifterna varit att arbeta tillsammans med veterinär kring hästar med problem i rörelsemönster eller hov. Johan är av jordbruksverket godkänd hovslagare. Inom det här projektet vill Johan flytta hem smedjan till gården i Valdemarsvik där det bedrivs stuteriverksamhet sedan tidigare. Hovslagare är ett bristyrke och många hästägare tillbringar mycket tid med att försöka få tid hos en kunnig sådan. Många hästägare har också svårt att kunna vänta på en hovslagare under sin arbetstid utan har önskemål att kunna boka en tid och då få komma till en smedja och få arbetet utfört. Därför vill Johan nu bygga upp en hovslagarverksamhet på gården med smedja.

Genomförande och aktiviteter

Hovslageriet skall byggas i en del av gårdens ladugård där det tidigare var vagnslider. Här behöver grävas ur och gjutas en platta, isoleras väggar, sättas in fönster och byggas en smedjedel som är brandklassad då Johan använder en teknik som kallas varmskoning då hästskorna värms upp i en ässja innan de formas efter hästens hov. Ett städ med ställning och ässja behöver inköpas. Det skall också byggas en box för väntande häst då vissa hästägare kommer med två hästar samtidigt.

Syfte

Syftet med projektet är att kunna erbjuda hovslageritjänster i Holmtebo och skapa förutsättningar för ett lokalt hållbart företagande.

Mål

Det huvudsakliga målet är en uppstartat smedja och hovslageri på Holmtebo. På längre sikt kan denna verksamhet utvecklas ännu mer med elever och aktiviteter knutna till smedjan och gården.