Sök på webbplatsen

Återvinning 3.0

Projektinformation

Projektperiod:
2019-01-22 - 2019-09-16
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Rambow i Sverige AB
Budget:
Totalt 67 020 kr varav 33 900 kr från Kustlandet och 33 120 kr i egen finansiering
Kontaktperson:
Katja Rambow

Innehåll

Rambow AB jobbar med Byggkonsult- och logistiktjänster och drivs av Jan och Katja Rambow. Jan erbjuder tjänster som bland annat kontrollansvarig och besiktningsman medan Katja jobbar med tjänstemannauppdrag inom transport, lager och logistik. Genom åren i arbetslivet har båda lagt märke till, att det finns många lager och förråd, där föremål bara staplas på varandra utan att någonsin kommer till användning igen. Ytor blockeras och förrådets tänkta funktion (som en plats för tillfälligt förvaring) fallerar rejält. Man skaffar oftast hellre ett förråd till istället för att sortera och strukturera det befintliga. Med tanke på framtidens utmaningar, t.ex. brist på råvaror och naturliga resurser, måste alla tänka om. I olika led och på olika nivåer. Som individ är man benägen att samlar på sig föremål och konsumtionssamhället i sig gör sitt för att stödja denna trend. Inspirerad genom sin tid som logistiker på bland annat Pantamera (Returpack AB) har Katja fått idén, att erbjuda företag och privatpersoner en ny tjänst ”Återvinning 3.0”:

Sortera och strukturera förrådet/lagret med syfte på att:
1. Skapa ordning och reda för ägaren
2. Alla överflödiga föremål tillförs andra återanvändningsalternativ respektive återvinningskretsloppet.
Fördelarna för ägaren är: - sparad tid (=pengar); - bidrag till ett mer hållbart samhälle; - ökat trivselfaktor.
Fördelarna för miljön: - sparade resurser
Fördelarna för samhället: - mer hållbar konsumtion; - ökad chans att nå FN Agenda 2030, delmål 12.5

Projektet ska gå ut på att med professionellt stöd ta fram marknadsföringsmaterial i form av text och bild/film som sedan ska kunna användas på mässor, temadagar och internet/sociala medier. Professionell marknadsföring, ökar intresset för erbjuden tjänst och resulterar på sikt i uppdrag.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla en ny tjänst och uppmuntra hållbar konsumtion

Mål

Målet med projektet är att skapa verktyg och underlag för professionell marknadsföring av ”Återvinning 3.0”. Genom detta kan vi erbjuda en ny tjänst i området.
De kvalitativa målen är att de vill uppmärksamma och arbeta för omställning och en hållbar konsumtion. Vilket i sin tur ökar chansen att nå FN Agenda 2030, delmål 12.5