Sök på webbplatsen

Ställplats Stegeborgs Egendom

Projektinformation

Projektperiod:
2018-11-28 - 2019-10-30
Geografiskt område:
0
Projektägare:
Stegeborgs Egendom AB
Budget:
Totalt 306 800 kr varav 125 000 kr från Kustlandet och 181 800 kr egen privat finansiering
Kontaktperson:
Cassandra Danielsson

Innehåll

 Idag driver Stegeborgs Egendom AB en restaurang (Stegeborgs Hamnkrog), ett litet hotell (Stegeborgs Trädgårdshotell), en glasskiosk och en båthamn. Båthamnen är belägen precis vid Stegeborgs Slottsruin som var kungligt slott fram till 1600-talet. Slottsruinen är ett tydligt landmärke och har tillsammans med restaurangen Hamnkrogen blivit ett populärt besöksmål för den snabbväxande gruppen husbilsturister. De upplever en stor och ökande efterfrågan på ställplatser. Andelen husbilsturister ökar år för år. Utöver att de blir fler så märks det att gästerna blir mer och mer bekväma. Man förväntar sig tillgång till el, bra underlag att ställa upp sin husbil på, vattenposter och toatömning. I dagsläget kan de ta emot ett mindre antal husbilar som kan ställa upp sina fordon dygnsvis på en liten gräsmatta i hamnen. Där finns en (!) elstolpe att tillgå som man får samsas om. Det som erbjuds idag lever inte upp till kundernas önskemål. Sökande ser stor potential i att ha en ordentlig så kallad ställplats. Antalet husbilar ökar lavinartat och i dagsläget finns inte tillräckligt med ställplatser i Sverige för att möta efterfrågan. En ordentlig ställplatscamping med tydliga markerade parkeringsplatser som erbjuder tillgång till efterfrågade faciliteter (eget eluttag, tillgång till vatten) i anslutning till både historiska Slottsruinen, en välrenommerad restaurang med fullständiga rättigheter och platser med utsikt över vattnet i hamnen skulle vara väldigt attraktivt. Något som sökande i detta projekt vill förverkliga. 

Genomförande och aktiviteter

1. Markarbeten påbörjas, schaktning för väg, vatten och el inom området.

2. Utläggning av bergmaterial och färdigställande av väg.

3. Gjutning för elplintar och framdragning av el och vatten.

4. Utläggning av så kallad gräsarmering på ställplatsens yta där husbilen skall stå.

5. Uppsättning av skyltar till ställplats och servicehus Invigning tidig vår om vintern blir ”normal”. Som senast så skall projektet vara klart hösten 2019. 

Syfte

Stärka och och utveckla verksamhet och skapa förutsättningar för fler besökare till området. 

Mål

En ny produkt i form av 20 antal ställplatser med tydliga markerad parkeringsplats, tillgång
till eget eluttag vid varje plats och tillgång till vattenpost. Att erbjuda riktiga ställplatser
är för verksamheten en ny produkt som kommer göra destinationen attraktiv för husbilsturister.
Sökande uppskattar att de kommer öka antalet gästande husbilar i hamnen från drygt
250-300 per säsong till på sikt över 1000 husbilar per år. I och med denna satsning kommer de kunna ta emot fler besökare som gynnar våra övriga verksamheter och bidrar till ökad omsättning. Detta bidrar till att de kan öka anställningsgraden för minst en deltidsanställning till heltid.