Sök på webbplatsen

Aktivitetsplats Odensvi

Projektinformation

Projektperiod:
2017-06-17 - 2020-05-31
Geografiskt område:
Västerviks kommun
Projektägare:
Odensvi utveckling ek.förening
Budget:
301 000 kr, varav 226 000 kr i stöd och 75 000 kr i egen privat finansiering
Kontaktperson:
Malin Lööw Johansson

Innehåll

Odensvi utveckling ek. förening vill i samarbete med Intresseföreningen och föräldraföreningen i Odensvi satsa på att göra Kyrksjöbadet till en ”Aktivitetsplats” för kommuninnevånarna. Idag finns det en beachvolleyplan och badplatsen har bryggor och handikappsramp. De skulle vilja komplettera med en ordentlig lekplats för barnen, ett mindre utegym för de vuxna och bouleplan för de äldre. De vill skapa en generationsplats på ett och samma ställe, där alla kan umgås. Många ifrån Odensvi vill också kunna ha nära till olika aktiviteter utan att behöva göra långa resor för att exempelvis kunna ta barnen till en bra och rolig lekplats eller träna på ett utegym. Redan idag så är Kyrksjöbadet ett välbesökt insjöbad men de ser stor potential i att kunna ta emot fler besökare som även gynnar den lokala butiken och andra kringverksamheter.

Genomförande och aktiviteter

Föräldraföreningen kommer att vara ansvariga för byggandet av lekplatsen och har tagit in offert på grävandet, nedsättning och sand. De kommer att bidra med ideellt arbete för att skruva ihop lekutrustning och sprida ut sanden. För boulebanan ansvarar intresseföreningen som kommer ta hjälp av Bouleföreningen i Gamleby för utformning. För utegymmet kommer det tillsättas en arbetsgrupp. Utrustning ska köpas in och all montering och iordningställande genomförs ideellt av arbetsgruppen. 

Syfte

Syftet med projektet är att få fler att upptäcka och besöka Odensvi som på så sätt gynnar ortens övriga verksamheter. Syftet är också att öka möjligheten för fler fritidsaktiviteter för ortens invånare Vad är bakgrunden till projektet? Svar: Vi har fått förfrågan från ortsbefolkningen om vi kan göra badplatsen mer attraktiv för ortsbefolkni

Mål

Projektets övergripande mål är att skapa en aktivitetsplats med aktiviteter för alla generationer.
Projektets kvantitativa mål är:
• En lekplats
• En boulebana
• Ett utegym
• Fler fritidsaktiviteter för boende och besökare
• Ökad service för boende och besökare
• Fler besökare

Projektets kvalitativa mål är:
- Stärkt gemenskap
- ökad samverkan
--ökad livskvalitet
- Stärkt utvecklingskapacitet

 

Projektet är prioriterat men har ännu inte fått sitt formella beslut från Jordbruksverket.