Sök på webbplatsen

Lyft- och sjösättningsbrygga Korpemåla

Projektinformation

Projektperiod:
2019-04-23 - 2020-05-29
Geografiskt område:
Mönsterås kommun
Projektägare:
Pataholms Segelklubb
Budget:
Totalt 516 527 kr varav 350 000 från Kustlandet och 166 527 kr egen privat medfinansiering. Utöver det bidrar även klubben med 770 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Anders Abelin

Innehåll

PSK tillhandahåller ett 60-tal bryggplatser sommartid samt 35 vinteruppställningsplatser. Ungefär 30-35 båtar lyfts varje höst med mobilkran vid vinteruppställningsplatsen på Saltor som klubben har arrenderat av Strömsrum AB Thomas Rappe. Vårt arrende är nu uppsagt från och med 2020 vilket gör att vi inte kan lyfta eller sjösätta medlemmarnas båtar. Detta är grunden i föreningens verksamhet och vi måste därför nu anlägga en egen lyft & sjösättningsbrygga så att vi även i fortsättningen kan erbjuda sett till våra medlemmar. Genom att anlägga en lyft & sjösättningsbrygga på klubbens område i Korpemåla skulle föreningens verksamhet överleva och kunna utvecklas ytterligare. Lyft & sjösättningsbryggan skall, precis som sjösättningsrampen, kunna användas av allmänheten och båtlivet i närområdet skulle utvecklas genom detta.

Genomförande och aktiviteter

Först placeras L-stöd, 8 x 8 meter, totalt 16 meter. Utanför L-stöden byggs en pålbrygga i trä, 2 meter bred, ca 36 kvm. Denna fylls upp med bergskross mellan L-stöden och träpålarna för att motverka erosion. Innanför L-stöden fylls det också upp med bergskross och bärlager på toppen. När detta är färdigt så kommer vi dra el och sätta upp ny elbelysning samt arrangera för en mobil mastkran.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla klubbens verksamhet genom att anlägga en permanent lyft & sjösättningsbrygga i föreningens hamn i Korpemåla samt att även i fortsättning kunna erbjuda båtintresserade boende i området och besökare ett aktivt båtliv.

Mål

- En egen lyft – och sjösättningsbrygga som kan användas av allmänheten samt föreningens medlemmar
- Gästplatser vid bryggan under sommarhalvåret
- Mastkran
- Badstege