Sök på webbplatsen

Upptäck Stegeborgsgården

Projektinformation

Projektperiod:
2019-10-17 - 2020-12-31
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Föreningen Stegeborgsgården
Budget:
Totalt 522 607 kr varav 442 607 från Kustlandet och 80000 från Region Östergötland. Utöver detta bidrar medverkande partners med 450 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Paul Månsson

Innehåll

Stegeborgsgården ligger naturskönt mellan två berg på Vikbolandets södra strand med utsikt över Stegeborgs slottsruin mitt i Slätbaken, inseglingsleden till Göta Kanal. På området finns familjevänlig camping med 60 platser, vandrarhem med olika boende kategorier, restaurang med café, kyrka, kiosk och reception. Hela området är alltid tillgängligt för allmänheten. Det kommer ofta dagsbesökande föräldrar och dagmammor med barn som kan vistas på området även under tid som reception, restaurang o camping inte är öppen Folk rör sig fritt på området utan krav på att de behöver ge sig till känna i övrigt varken i kiosk restaurang eller camping utan de kan lika gärna ha med sig eget fika. På området finns en badstrand som i dagsläget inte är anpassat till rullstolsburna eller mindre barn.
Med sitt fantastiska läge och närhet till naturen erbjuder Stegeborgsgården goda möjligheter att ströva i skog och mark. På området har vi egen vandringsled Lilla Kungsleden som bjuder på en fantastisk vandring i Norrkrogs naturreservat med utsikt över Slätbaken som vi vill att fler ska upptäcka. Norrkrogs naturreservat är också ett paradis för många hotade insekter. Här samarbetar vi med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att informera om naturreservatet.
Stegeborgsgården ägs och drivs av ideella föreningen Stegeborgsgården. Föreningens målsättning är att anläggningen ska vara en plats för rekreation och möten för alla. Vi vill att det ska finnas aktiviteter för såväl gammal som ung på området och uppmuntra till att vistas i naturen. Vi vill tillgänglighetsanpassa badplatsen då det idag inte finns någon badplats för rullstolsburna på Vikbolandet. Syftet med projektet är få fler att kunna ta del av och upptäcka området för rekreation och möjligheten till en aktivare fritid som området erbjuder och har potential för.

Genomförande och aktiviteter

Utveckling av badplats
För att badplatsen ska kännas säker även för mindre barn vill vi utöka med fler bryggor som avgränsar mot djupare vatten. Föreningen har skickat in ansökan om strandskyddsdispens för badbryggorna som beviljades 2019-04-10 av Norrköpings kommun. Så snart vi har besked om beslut om stöd kommer bryggorna beställas och placeras ut under våren 2020.

Handikappanpassning
Vi vill att badplatsen på området ska vara tillgänglig för alla. Därför vill vi anlägga en ramp ned till badet för rullstolsburna och även anlägga handikapparkering i närheten av badet. Gångvägen till badplatsens ska även ses över så att det är lätt att ta sig fram med rullstol. Lägergrillplatsens sittbänkar på området ska också anpassas. Vi vill även utöka den offentliga toaletten vid badplatsen med en handikapptoalett. Utformning görs enligt gällande regelverk och rekommendationer i samarbete med kommunen. Arbetet startat våren 2020.

Lekplats
På området finns en enkel lekplats. Vi vill inom projektet utöka med fler lekställningar och lekutrustning som inbjuder till rörelse och lek så att området ska vara inbjudande för barnfamiljer. Så snart vi har beslut om stöd kommer utrusningen beställas och räknas vara på plats våren 2020. Innan lekplatsen tas i bruk ska den besiktas så att den uppföljer gällande regler för offentliga lekplatser.

Boulebana
Vi ska bygga en boulebana på området som vi ser är en sport och fritidssysselsättning som ökar och lockar en bred målgrupp. Banan ska byggas upp enligt rekommendationer från Svenska Bouleförbundet och minst vara i storleken 3 x 12,5 m.

Vandringsleder
På områden finns flera egna vandringsleder och delleder till Östgötaleden. Vi vill få fler att upptäcka dessa leder och möjlighet till ett aktivt friluftsliv genom att ta fram kartor och tryckt
informationsmaterial.

Information
Vi kommer att uppdatera vår hemsida om de nya satsningarna och även bearbeta lokal press för att informera om projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att tillgängliggöra Stegeborgsgården och uppmuntra fler att upptäcka området som ett besöksmål och plats för en aktivare fritid.

Mål

Mål vid projektets slut:

• En säkrare badplats för mindre barn
• En handikappanpassad badplats
• En lekplats
• En boulebana
• Förbättrad privat service
• Fler besökare
• uppmuntra till aktivare fritid
• Öka kännedom om de lokala vandringslederna
• Ökad kännedom om Stegeborgsgården som besöksmål