Sök på webbplatsen

Projekt Idéutveckling

Projektinformation

Projektperiod:
2016-04-16 - 2019-12-31
Geografiskt område:
Leaderområde Kustlandet
Projektägare:
LAG Kustlandet
Budget:
Kontaktperson:
Anette Viheriälä

Innehåll

Inom projektet ska projektidéer inom ramen för Kustlandets utvecklingsstrategi undersökas och utvecklas. Det finns idag många utvecklingsidéer inom Kustlandets område som för att komma vidare till genomförandeprojekt behöver genomarbetas och förankras. Tidigare erfarenhet har visar att de utvecklingsidéer som processats fram och grundligt undersökt i en förstudie har bättre förutsättningar att lyckas och fullföljas. Gick de vidare med projektet så var projektidéerna väl underbyggda med ett genomarbetat underlag. De kom även snabbare i gång med genomförandet då förankringsarbetet och de undersökande aktiviteterna redan utförts. Delaktiviteterna inom projektet är olika mindre förstudier, fördelat över Kustlandets geografi, där projektidéerna ska granskas, förankras och vidareutvecklas till möjliga utvecklingsprojekt. Med hjälp av samverkansmöten, marknadsundersökningar, omvärldsanalyser och studiebesök ska utvecklingsgrupper inom Kustlandets geografi vidareutveckla sina projektidéer. En anställd projektledare inom projektet ska fungera som en processledare och hjälpa grupperna att föra processen framåt.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka potentialen i utvecklingsidéer inom ramen för Kustlandets
utvecklingsstrategi. Genom att idéernas bärkraft verifieras minskar risken för felsatsningar

Mål

Målet med projektet är genomförande av flera förstudier där utvecklingsidéer undersöks och ger ett underlag som kan visa om idéerna har bärkraft och potential att gå vidare till genomförandeprojekt. Det långsiktiga målet är att ett antal av förstudierna kan leda till projekt som på sikt leder till att Kustlandets behov, som ligger till grund för utvecklingsstrategin, uppfylls och realiseras.