Sök på webbplatsen

Samverkan Långtidseffekter

Projektinformation

Projektperiod:
2018-11-28 - 2020-03-31
Geografiskt område:
Leaderområde Kustlandet
Projektägare:
LAG Kustlandet
Budget:
Kontaktperson:
Gustaf Westring

Innehåll

Projektet går ut på att leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd, Folkungaland och Kustlandet i samverkan och med hjälp av en extern konsult vill undersöka om tidigare projekt från programperioderna 1996-2013 har gett några långtidseffekter. Det tematiska i fördjupningen ligger i att granska vad som hänt efter att projekt i tidigare programperioder har slutredovisat. Har resultaten fortlevt, växt och mångfaldigats , eller har de med tiden tynat bort? Går det att identifiera vilka framgångs- och motgångsfaktorer som haft inflytande över långtidseffekterna? Lärdomarna ska användas för att effektivisera genomförandet och förbättra måluppfyllnaden av innevarande programperiod och utvecklingsstrategi. Lärdomarna ska också komplettera resultaten av ordinarie utvärdering och uppföljning av projekt och utvecklingsstrategi för innevarande programperiod.

 

Syfte

Syftet med projektet är att de samverkande leaderområdena ska kunna göra bättre prioriteringar av projektansökningar, öka uppfyllnadsgraden av sina utvecklingsstrategier samt främja verksamheterna i allmänhet.

Mål

Målet med projektet är att identifiera och värdera vilka framgångs- och motgångsfaktorer som haft inflytande över långtidseffekterna (efter projektens slut) av leaderprojekt genomförda i tidigare programperioder. Med undersökningens resultat som stöd, sprida information om leader och de sätt att tillämpa metoden som långsiktigt varit mest framgångsrika.