Sök på webbplatsen

Projektstöd till företag

  

Kustlandets styrelse har beslutat att avsätta 3 miljoner kronor av leaderområdets budget i stöd till företagare i området. Projektstödet som företagare kan söka ska bidra till utveckling av företagets verksamhet.Satsningen ska medverka till det övergripande målet för Regionalfonden, främja det lokala näringslivet och bidra till livskraftiga företag.

Vem kan söka?

Mindre företag inom Kustlandets geografi

Vad kan man söka för?

Stödet kan gå till mindre investeringar som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Det kan även ingå övriga utgifter som är kopplade till insatsen som exempelvis köp av tjänst och marknadsföringsmaterial. 

Hur mycket kan man få i stöd?

Du kan söka stöd upp till 50 % av projektets totala kostnader. Stödbeloppet får högst uppgå till 125 000 kr och det krävs lika mycket i privat finansiering. Den privata finansieringen kan vara faktiska medel (pengar) eller i form av egen tid om du är en enskild firma eller handelsbolag.  

Vad avgör om jag kan få stöd?

Alla ansökningar kommer bedömas av Kustlandets styrelse/LAG. Det som avgör om ansökan beviljas stöd är hur pass väl projektet uppfyller urvalskriterier för Regionalfonden. Ni kan ta hjälp av vår checklista för att bilda er en uppfattning om vad styrelsen bedömer.   

Hur söker jag? 

För att söka behöver ni ha klart för er vad ni ska göra inom projektet.  Ni kan när som helst kontakta leaderkontoret för hjälpledning eller om ni vill rådgöra om era stödmöjligheter. När ni känner er mogna fyller ni i ansökningsblanketten ”Projektstöd till företag” och bifogar en specificerad budget.  Budgeten måste vara grundat på rimliga prisuppgifter och det kommer så småningom krävas underlag på dessa. Ni mejlar in ansökan till leaderkontoret som i sin tur kontaktar er för vidare handläggning. Uppfyller ansökan checklistan kan den tas upp på nästkommande styrelsemöte för beslut.  Om något behöver kompletterat eller förtydligas får du veta det av leaderkontoret.  Blir projektet prioriterat av styrelsen går ansökan vidare till Jordbruksverket som fattar det formella beslutet. 

Hur länge har jag möjlighet att söka?

I mån av tillgång av medel hanteras ansökningarna löpande fram till 2019-03-31 

Kustlandet driver även ett projekt "Företagscoach"  med stöd från Regionala utvecklingsfonden och leaderområdets kommuner som syftar till att ge stöd till företag som är intresserade av att driva utvecklingsprojekt. 


Kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om stödet och dess möjligheter. 
Gustaf Westring , 0493-530 74, 0768 66 39 52
gustaf@kustlandet.com
Anette Viheriälä, 0493-530 71, 0730 45 87 85
anette@kustlandet.com

Mallar och dokument

Ansökan projektstöd till företag
Budgetmall-projektstöd till företag
Checklista