Sök på webbplatsen

Välkommen till Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen är ett samarbete mellan områdets föreningar, företag och kommuner. Kustlandet har drivit ett Leaderområde som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013, samt ett Fiskeområde som ingår i det operativa programmet för fiskenäringen i Sverige. Utvecklingsarbetet har syftat till att förbättra förutsättningarna för boende och verkande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten har varit att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter. Kustlandets verksamhet som Leader- och fiskeområde i programperioden 2007-2013 börjar gå mot sitt slut men föreningen har ansökt om att bilda ett nytt Leaderområde för programpeiod 2014-2020. Även om den gamla perioden formellt är avslutat kommer arbetet med att slutföra och slutrapportera alla projekt att fortgå ända fram till slutet av 2015. Den nya programperioden 2014- 2020 kommer därför fasas in parallellt med att den gamla fasas ut..Informationen på hemsidan gälller för den gamla programperioden men ni kan följa arbetet med den nya  programperioden under fliken
Ny programperiod 2014-2020. 

Vem beslutar om projekten?Jag vill veta mer!Vilka projektstödjer ni nu?      

 

Våra finansiärer


Europeiska jordbruksfonden för landsbnygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsomrdåden

Västerviks kommun                   Oskarshamns Kommun    

Söderköping kommun    Valdemarsviks kommun

Mönsterås Kommun            

Regionförbundet Kalmar       Östsam

Europeiska fiskefonden