Sök på webbplatsen

Välkommen till Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen är ett samarbete mellan områdets föreningar, företag och kommuner. Kustlandet driver bland annat ett Leaderområde som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013, samt ett Fiskeområde som ingår i det operativa programmet för fiskenäringen i Sverige 2007-2013. Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och verkande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

  Vem beslutar om projekten?Jag vill veta mer!Vilka projektstödjer ni nu?      

 

Våra finansiärer


Europeiska jordbruksfonden för landsbnygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsomrdåden

Västerviks kommun                   Oskarshamns Kommun    

Söderköping kommun    Valdemarsviks kommun

Mönsterås Kommun            

Regionförbundet Kalmar       Östsam

Europeiska fiskefonden