Sök på webbplatsen

Välkommen till Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som arbetar med  landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen driver bland annat ett Leaderområde som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Utvecklingsarbetet sker i form av projekt, antingen i egen regi eller genom medfinansiering av projektansökningar.

Föreningen är ett samarbete mellan områdets föreningar, företag och kommuner med syfte att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Kustlandet anser att brukande och bevarande går hand i hand, att denna balansgång utgör grunden för landsbygdens fortlevnad och välstånd.

Hemsidan håller på att uppdateras med aktuell information!

Har ni några frågor om hur och vad ni kan söka stöd får ni gärna hör av er till någon på kansliet.

Gustaf Westring tel.0493-530 74
gwe@kustlandet.com

Anette Viheriälä, tel. 0493-530 72
avi@kustlandet.com

      

 

Våra finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbnygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsomrdåden

Västerviks kommun                   Oskarshamns Kommun    

Söderköping kommun    Valdemarsviks kommun

Mönsterås Kommun            

Regionförbundet Kalmar       Östsam

Europeiska fiskefonden