Sök på webbplatsen

Välkommen till Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen är ett samarbete mellan områdets föreningar, företag och kommuner. Kustlandet driver ett Leaderområde som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013, samt ett Fiskeområde som ingår i det operativa programmet för fiskenäringen i Sverige. Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och verkande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter. Kustlandets verksamhet som leader- och fiskeområde programperioden 2007-2013 håller på att avslutas men föreningen har ansökt om att bilda ett nytt leaderområde för programperioden 2014-2020. Även om den gamla perioden formellt tog slut 2013 kommer arbetet med att slutföra och slutrapportera alla projekt att fortgå fram till slutet av 2015. Den nya programperioden 2014- 2020 är tänkt att fasas in parallellt med att den gamla fasas ut. Informationen på hemsidan gäller den gamla programperioden men ni kan följa arbetet med skapandet av det nya under fliken
Ny programperiod 2014-2020. 

Hemsidan håller på att uppdateras med aktuell information!

Har ni några frågor om hur och vad ni kan söka stöd får ni gärna hör av er till någon på kansliet.

Gustaf Westring tel.0493-530 74
gwe@kustlandet.com

Anette Viheriälä, tel. 0493-530 72
avi@kustlandet.com

      

 

Våra finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbnygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsomrdåden

Västerviks kommun                   Oskarshamns Kommun    

Söderköping kommun    Valdemarsviks kommun

Mönsterås Kommun            

Regionförbundet Kalmar       Östsam

Europeiska fiskefonden