Sök på webbplatsen

Driva projekt

Under genomförandet av projektet är det viktigt att arbeta enligt projektplanen. Beslutet grundar sig på ansökan, de aktiviteter och de kostnader som är beskrivet där är stödberättigade. Skulle de ske några avvikelser under projekttiden måste dessa meddelas till, och godkännas, av leaderkontoret. Det kan annars finnas risk för att stödet inte kan betalas ut. Till leaderkontoret kan sökande och projektgenomförare vända sig till för stöd genom hela processen från ansökan till genomförande och avslut.

Jordbruksverket har tagit fram en handbok om projekt inom lokalt ledd utveckling. I den står allt ni behöver veta för att driva och redovisa projekt.

Ladda ner Projekthandboken här

Ansökan förskottsutbetalning

Om du som stödmottagare är en ideell förening, ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening kan du ansöka om förskottsutbetalning. Förskott får lämnas med högst hälften av stödet från EU och stat, dock högst 250 000 kr. Ansökan om förskott kan göras när ni har fått det slutliga beslutet från Jordbruksverket och görs i E-tjänsten.

Logotyper

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt så ska det framgå att pengarna kommer från EU. Detta visas genom att ha med EU-logotyp (landsbygdfonden eller Regionalfonden) och Leader-logotyp, som ska vara väl synliga och läsbara. Det gäller på hemsidor, annonser, broschyrer, affischer etc. Vid större insatser eller investeringar visas det finansiella stödet från unionen genom skyltning. Jordbruksverket skickar ut den skylten om det är aktuellt för ert projekt. Fråga leaderkontoret om ni är osäkra på vad just ni har för informationskrav.

Här kan ni ladda ner logotyperna. 

Ansök om utbetalning

När kostnader uppstått under projektiden kan ni ansöka om utbetalning. Detta görs i Jordbruksverkets E-tjänst. Är det en ansökan om delutbetalning skriver ni en lägesrapport om vad ni genomfört under tiden vilket hänger ihop med de kostnader som ni söker stöd för. Längst ner på sidan har ni en guide till E-tjänsten och mallar som behövs för att redovisa tid och resor inom projektet. Underlaget, exempelvis fakturor, kvitton och betalningsbevis, till er ansökan om utbetalning ska laddas upp under respektive utgiftsrad i E-tjänsten.

Kontakta leaderkontoret innan ni skickar in ansökan om utbetalning för att säkerhetsställa att ni gjort en korrekt redovisning. Är ni klara med projektet skriver ni en mer omfattande slutrapport för projektet. Projektets redovisning ska skickas in i god tid före projektets slutdatum.

Här kan ni läsa mer om ansökan om utbetalning. Nedan kan kan ni även ladda ned en guide till ansökan om utbetalning och även se en instruktionsfilm om E-tjänsten.
Länk till instruktionsfilm

Mallar och anvisningar

Guide till ansökan om utbetalning
Projektdagbok
Beräkning av timlön
Körjournal