Sök på webbplatsen

Hur ansöker jag?

När ni konstaterat att er idé är inom ramen för leadermetoden, passar Kustlandet strategi och ni har varit i kontakt med Kustlandets kontor så är det dags att gå vidare med en ansökan.

Under hela processen kan ni få hjälp av personalen på kontoret. Det måste vara ett företag en föreningen eller någon annan organisation som står bakom ansökan. Den formella ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida i två steg, men innan ni börjar skriva där bör ni varit i kontakt med leaderkontoret och skickat in en projektbeskrivning för feedback.

Projektbeskrivning för beredning

För att ni ska få så mycket hjälpledning som möjligt rekommenderar vi alla som vill söka projektstöd att först börja med att beskriva projektet i vår projektmall. I mallen har vi samlat kärnfrågorna som finns i den formella elektroniska ansökan på Jordbruksverket. Efter att vi fått in en projektbeskrivning hör kontoret av sig till er om ni inte redan tagit en första kontakt. Projektet bereds för styrelsen som ger er feedback på er projektidé, exempelvis om man tror att projektet kan bidra till målen i utvecklingsstrategin och om projektet uppfyller urvalskriterierna m.m. Innan ansökan tas upp för beredning ska sökande ha skickat in en steg1 ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst. Hur detta går till kan ni läsa om nedan.  Hör av er till kontoret om ni vill veta när nästa LAG möte är och hur långt innan ni ska skicka in er steg 1 ansökan och projektbeskrivning. Efter att ni fått feedback från LAG kan ni gå vidare och göra en fullständig projektansökan, steg 2,  i Jordbruksverkets e-tjänst.

Jordbruksverkets E-tjänst

Ansökan om projektstöd görs elektroniskt med e-legitimation. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation för ett organisationsnummer måste firmatecknaren för organisationen du representerar godkänna det genom en fullmakt. Fullmakten ska signeras och skickas in till Jordbruksverket tillsammans med underlag som visar vem som har rätt att teckna firma. Så snart ni skickat in ansökan om fullmakt och blivit registrerade hos Jordbruksverket, kan ni logga in på Jordbruksverkets ”Mina Sidor” och påbörja er ansökan. En kopia på ansökan om fullmakt tillsammans med underlag som intygar firmatecknare ska även skickas till leaderkontoret. För att komma till att ansöka väljer ni antingen er själv, om ni söker som enskild firma, eller så väljer ni som kund eller någon annan om ni har fullmakt, när ni loggat in med er e-legitimation. I menyn till vänster på sidan väljer ni E-tjänster inom mina sidor och projektstöd, företagsstöd och startar tjänsten. Ni ska sedan välja "Ny ansökan om stöd", fylla i projektnamn och uppgifter och i nästa steg välja Steg 1 eller Steg 2.  

Det finns två steg för att göra en ansökan inom lokalt ledd utveckling. I det första steget ska ni fylla i övergripande uppgifter om er som sökande och vilken målgrupp projektet vänder sig till. Detta steg ska vara genomfört innan projektet tas upp på ett LAG-möte för beredning. Efter att projektet tagits upp för beredning kan ansökan flyttas över till steg 2.  En ansökan innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektbeskrivning, aktiviteter, uppgifter för uppföljning och en detaljerad budget. I vissa fall krävs även underlag i ritningar, tillstånd, offerter mm. Den information som ni  tagit upp och skrivit i er projektmall är det som kommer efterfrågas i E-tjänsten så då kan ni flytta över texten till er steg 2 ansökan. Ansökan fungerar som underlag för beslut och projektplan och motiverar de kostnader som uppstår när projektet genomförs. Leaderkontoret finns till som stöd och kan ge råd om hur E-ansökan ska utformas och vilka val ni ska fylla i.

Här kan ni se en instruktionsfilm på hur man registrerar en ansökan om stöd i E-tjänsten 

LAG:s prioritering

När en fullständig projektansökan (steg 2) skickats in via Jordbruksverkets e-tjänst handlägger och utreder Leaderkontoret ärendet. Det kan ibland behövas kompletteringar för att ansökan ska vara komplett och i dessa fall kontaktat handläggaren på Leaderkontoret er. När ansökan är komplett sammanställs underlag till LAG och projektet tas upp för beslut under nästkommande möte. Det är LAG som utifrån Kustlandets strategi och urvalskriterier bestämmer vilka projekt som ska prioriteras och tilldelas stöd.

Beslut från Jordbruksverket

När LAG har prioriterat ett projekt och handläggningen är klar, skickas ansökan till Jordbruksverket som gör några kontroller innan ni kan få ett slutgiltigt beslut. Projektsökaren får upparbeta kostnader från startdatumet när ansökan skickades in via e-tjänsten men det är inget vi rekommenderar då det är på egen risk.

Mallar
Fullmakt
Projektplansmall 
Budgetmall 
Aktivitetsmall