Sök på webbplatsen

Leaderområde

Som en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 driver Kustlandet ett Leaderprogram. Leader är en utvecklingsmetod med tonvikt på samverkan, egeninsatser, lokal förankring, innovation och långsiktighet. Med hjälp av medel från EU, staten samt kommunerna Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköping kan Kustlandet stötta Leaderprojekt med inriktning på:

Näringsliv, företagande och sysselsättning

Natur- och kulturmiljövård

Unga

Boende

Kommunikationer och infrastruktur

Regional och internationell samverkan

Aktiviteter, föreningsliv och folkhälsa

Närmare beskrivningar av de sju temaområdena och Leaderprogrammet som helhet finns i Kustlandets Leaderplan

Kustlandet har inte satt något tak för hur stora projekt man kan tänka sig att medfinansiera. Men historiskt sett har inte föreningen gått in med mer än cirka 2 miljoner i ett enskilt projekt.

Finansiering

När det är klart att projektidéen passar in i Kustlandets strategi så är det dags att börja fundera på finansieringen. Finansieringen är unik för varje projekt men som regel består Kustlandets del av ca 50%. Pengarna från Kustlandet måste matchas med offentliga och privata insatser.