Sök på webbplatsen

MILOU-Aktiv landsbygd

Möjligheten att söka mikrostöd inom MILOU-Aktiv Landsbygd är nu stängd för den här omgången.  

Projekt MILOU-Aktiv landsbygds syfte är att öka landsbygdens attraktivitet genom möjlighet till en aktiv fritid för förbättrad folkhälsa och främja lokal utvecklingskapacitet. Inom projektet har målgruppen möjlighet att söka Mikrostöd för insatser som bidrar till allmännyttiga fritidsaktiviteter. 

Vem kan söka stöd?

Föreningar så som exempelvis idrottsföreningar, byalag, samhällsföreningar och ungdomar som bildar ett nätverk (behöver ej vara förening) 

Vad kan ni söka stöd för? 

Projekten ska bidra till fler allmännyttiga fritidsaktiviteter på landsbygden i leaderområdet Kustlandet. Ni kan exempelvis söka stöd för: 

Arrangemang och nya evenemang
Utveckling av verksamhet
Utrustning för att utveckla verksamhet
Synliggöra befintliga fritidsaktiviteter som till exempel vandringsleder 
Nya mötesplatser för aktiviteter


Stöd kan som högst uppgå till 40 000 kr. För att beviljas stöd krävs även att ni bidrar med en motprestation i form av ideellt arbete för genomförandet eller egen medfinansiering. Det kan även vara en kombination av både eget arbete och egna pengar. 

Det går inte att få stöd för:
Löpande drift
Redan påbörjade aktiviteter
Investeringskostnader* över 27 500 kr (inkl. moms) 
*Definitionen för investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköp över 27 500 kr inkl. moms och som har en livslängd på mer än tre år

Hur ni ansöker:

Ansökan görs på blankett avsedd för projektet, som kan laddas ned här nedan, och tas emot löpande fram till 2022-10-30 eller så länge det finns pengar kvar att söka. Ni får gärna kontakta leaderkontoret innan för att diskutera er projektidé och rådgivning innan ni skickar in en ansökan.

Informationsblad MILOU-Aktiv Landsbygd för nedladdning 
Ansökningsblankett MILOU-Aktiv landsbygd

Kontaktpersoner:

Anette Viheriälä 
Tel: 0493 530 71 Mobil: 0730 45 87 85
anette@kustlandet.com 

Gustaf Westring
Tel: 0493 530 74 Mobil 076 866 39 52
gustaf@kustlandet.com