Sök på webbplatsen

MILOU-Entreprenörskap

Nu är MILOU-Entreprenörskap 2 sjösatt och vi kan ta emot ansökningar igen.   

Projekt MILOU-Entreprenörskaps syfte är att främja näringsliv och entreprenörskapsanda samt bidra till hållbara företag inom Kustlandet. Inom projektet har målgruppen möjlighet att söka Mikrostöd för att utveckla befintligt eller nytt företag för ökade försörjningsmöjligheter och framtagande av nya lokala produkter eller tjänster. 

Vem kan söka stöd?

Mindre företag, företag i samverkan eller personer som vill starta företag

Vad kan du söka stöd för? 

Stödet kan maximalt uppgå till 70% av kostnaderna och stödbeloppet är högst 37 625 kr. Du måste bidra med minst 30 % i privat finansiering. Du kan exempelvis söka stöd för: 

Kompetensutveckling 
Studiebesök 
Marknadsföring 
Kostnader kopplat till utveckling av nya produkter/tjänster
Diversifiering av befintligt företag
Konsultkostnader för utveckling av företaget
Framtagande av affärsplaner, marknadsplan, varumärkesarbete.

Det går inte att få stöd för:
Löpande drift
Redan påbörjade aktiviteter
Investeringskostnader* över 22 000 kr (exkl. moms) 
*Definitionen för investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköp över 22 000 kr exkl. moms och som har en livslängd på mer än tre år


Hur du ansöker:
Ansökan görs på blankett avsedd för projektet, som ni kan ladda ned här nedan, och tas emot löpande fram till 2022-10-30 eller så länge det finns pengar kvar att söka. Ni får gärna kontakta leaderkontoret innan för att diskutera er projektidé och rådgivning innan ni skickar in en ansökan. 

Informationsblad MILOU-Entreprenörskap för nedladdning
Ansökningsblankett MILOU-Entreprenörskap 

Kontaktpersoner:

Anette Viheriälä 
Tel: 0493 530 71, Mobil: 0730 45 87 85
anette@kustlandet.com 

Gustaf Westring
Tel: 0493 530 74, Mobil 076 866 39 52
gustaf@kustlandet.com