Sök på webbplatsen

MILOU-Lokala utvecklingsinsatser

Möjligheten att söka mikrostöd inom MILOU-Lokala utvecklingsinsatser är nu stängd för den här omgången.  

Projekt MILOU-Lokala utvecklingsinsatsers syfte är att uppmuntra lokal utvecklingskapacitet och öka landsbygdens attraktion. Inom projektet har målgruppen möjlighet att söka Mikrostöd för insatser med bred nytta som bidrar till att stärka bygden som en plats att leva och verka på. Detta kan ske genom evenemangsutveckling, utveckling av besöksmål, marknadsföringsåtgärder för att synliggöra bygdens mervärden eller konkreta åtgärder för att öka attraktionen.

Vem kan söka stöd?

Föreningar så som exempelvis byalag och samhällsföreningar, organisationer, företag i samverkan och ungdomar som bildar ett nätverk (behöver ej vara förening). 

Vad kan ni söka stöd för? 

Projekten ska bidra att stärka landsbygden i leaderområdet Kustlandet attraktion. Ni kan exempelvis söka stöd för: 

Arrangemang och nya evenemang
Besöksmålsutveckling
Marknadsföring
Skapande av nya mötesplatser
Konkreta åtgärder för att öka attraktionen

Stöd kan som högst uppgå till 40 000 kr. För att beviljas stöd krävs även att ni bidrar med en motprestation i form av ideellt arbete för genomförandet eller egen medfinansiering. Det kan även vara en kombination av både eget arbete och egna pengar. 

Det går inte att få stöd för:
Löpande drift
Redan påbörjade aktiviteter
Investeringskostnader* över 27 500 kr (inkl. moms) 
*Definitionen för investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköp över 27 500 kr inkl. moms och som har en livslängd på mer än tre år

Hur ni ansöker: 

Ansökan görs på blankett avsedd för projektet, som ni kan ladda ned här nedan, och tas emot löpande fram till 2022-10-30 eller så länge det finns pengar kvar att söka. Ni får gärna kontakta leaderkontoret innan för att diskutera er projektidé och rådgivning innan ni skickar in en ansökan. 


Informationsblad MILOU-Lokala utvecklingsinsatser för nedladdning 
Ansökningsblankett MILOU-Lokala Utvecklingsinsatser 

Kontaktpersoner:

Anette Viheriälä 
Tel: 0493 530 71, Mobil: 0730 45 87 85
anette@kustlandet.com 

Gustaf Westring
Tel: 0493 530 74, Mobil 076 866 39 52
gustaf@kustlandet.com