Sök på webbplatsen

Om Kustlandet

Ideella föreningen Kustlandet bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Kustlandets område har cirka 100 000 landsbygdsinvånare och sträcker sig över sex kommuner i Kalmar och Östergötlands län. Näringslivet domineras av naturbruk, tillverkning, tjänster och turism. Området innefattar stora natur- och kulturmiljövärden av riksintresse.

 

Föreningen Kustlandet driver bland annat ett Leaderprogram inom ramarna för lokalt ledd utveckling i Landsbygdsprogrammet 2014-2022. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön.  Principerna för verksamheten ska följa leader-metoden vilket innebär att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

 

Kustlandets styrelse utgör en bred och jämställd samling representanter från den ideella, offentliga och privata sektorn. Verksamheten drivs enligt utvecklingsplaner med fastställda riktlinjer och mål. Finansiering härrör huvudsakligen från Europeiska Unionen och svenska staten men regionala organisationer i Kalmar och Östergötlands län bidrar också, liksom de sex kustkommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.