Sök på webbplatsen

Leaderområde

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet och kännetecknas av underifrånperspektiv, samverkan, lokal förankring, nyskapande, egeninsatser, nätverkande, långsiktighet samt överförbarhet. Inom Leader utformar lokala representanter från den ideella, privata och offentliga sektorn en utvecklingsstrategi som beskriver hur man vill utveckla landsbygden socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

Utvecklingsstrategin följer övergripande riktlinjer som fastställts inom EU och godkänns av Jordbruksverket. Ansvarig och beslutande i ett leaderområde är styrelsen som utgörs av lokala ledamöter från det ideella, offentliga och näringslivet. Strategin genomförs genom att styrelsen beviljar stöd till projektansökningar som bidrar till att uppfylla områdets utvecklingsbehov.

 

Leader genomförs inom ramen för lokalt ledd utveckling i Landsbygdsprogrammet 2014-2022. Totalt har Kustlandet 52 miljoner kr att fatta beslut om. Finansiering erhålls från kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås samt svenska staten och Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste projektsökande själva bidraga med arbete, material eller pengar.