Sök på webbplatsen

Strategi

Leader Kustlandets arbete styrs av den utvecklingsstrategi som Jordbruksverket godkänt.

I dokumentets avsnitt 4 beskrivs förhållandena som rådde i Kustlandet vid ansökningstillfället (2014), områdets behov, övergripande riktlinjer och andra omgivningsfaktorer.

Avsnitt 3 beskriver den förankringsprocess som låg till grund för ansökan och områdets geografi.

Utvecklingsstrategins huvuddelar beskrivs i avsnitten 6 och 7.

Organisation och arbetsrutiner beskrivs i avsnitt 9.

 

Utvecklingsstrategi 2014-2020 Kustlandet leader