Sök på webbplatsen

30 företag har fått stöd!

Efterfrågan på stöd till företag som vill utveckla sin verksamhet har varit stor, och under senaste styrelsemötet beslutades de sista medlen upp inom utlysningen "Projektstöd till företag.

Efterfrågan på stöd till företag som vill utveckla sin verksamhet har varit stor, och under senaste styrelsemötet beslutades de sista medlen upp inom utlysningen "Projektstöd till företag". 30 företag har beviljats totalt 3,2 miljoner kr och som med minst lika mycket i privat finansiering förverkligar sina utvecklingsidéer. Det kommer skapas nya produkter och tjänster som bidrar till att stärka företagen och på sikt leda till nya arbetstillfällen.I vår projektdatabas kommer ni inom kort kunna läsa om de beviljade projekten.