Sök på webbplatsen

Utvärdering långtidseffekter klar

En extern utvärdering av projekt från tidigare programperioder visar att uppnådda resultat består samt att positiva effekter uppstår efter projektens slut.

Kustlandet har i samarbete med leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd och Folkungaland låtit den externa konsulten Pivotanalys genomföra en utvärdering av vad som hänt efter att projekt slutförts, i vissa fall har det gått mer än 20 år sedan de blev klara. Vi ville veta om resultaten bestod, om ytterligare effekter (positiva eller negativa) uppstod och varför.

Nu är utvärderingen klar. Ett urval av projekt har granskats, intervjuats, besökts och analyserats. Till vår glädje, och för landsbygdens väl, indikerar utvärderingen att de flesta av resultaten består och i många fall har positiva effekter uppstått efter projektens slut. Att positiva effekter uppstår tycks ha mycket att göra med några av leadermetodens grundprinciper som samarbete, förankring och långsiktighet.

Vill du veta mer finns rapporten med bilaga här:

Slutrapport Långtidseffekter (2,8 Mbyte)

Bilaga Slutrapport Långtidseffekter (6,4 Mbyte)