Sök på webbplatsen

Vad hände sen...

Hur har det gått för projekten som genomförts och vad har hänt efteråt? Det kommer ni få veta mer om här, när vi under sommaren kommer besöka några av projekten.

Ekologiskt och närproducerat hos Pärodlat!

Denna vecka har vi hälsat på hos Pär Lord i Oskarshamn som äger Pärodlat, där han odlar närproducerade grönsaker, kryddväxter, frukt och bär på ekologisk grund utan bekämpningsmedel. 

För 3 år sedan drev Pär projektet ”Mer växt för tillväxt/Pärodlat”, som innebar uppstart av företaget och byggnation av växthus, friggebod för arbetsyta, skördebord samt en brunn för lättillgängligt vatten. Innan projektet var Pärodlat endast en hobbyverksamhet men möjligheten att kunna söka stöd menar Pär var avgörande för att han valde att starta en egen firma. 
 
Efter projektet har Pär fortsatt sälja sina grönsaker lokalt i Oskarshamn till privatpersoner via gårdsförsäljning och REKO-ring, som är en facebook-grupp för producenter och konsumenter i Oskarshamn. Han säljer även till restauranger och storkök i kommunen som vill servera mat med lokalodlade råvaror.
 
– För varumärkets skull är det nog bra att ha både privata och företagskunder, det ena ger det andra och ger ringar på vattnet, säger Pär.
 
Odlingsytorna har dessutom växt och så även utbudet av grönsaker och kryddor, det finns bland annat flera olika sorter av tomater, sallader och zucchini. Pär provar dessutom olika grödor och sorter varje säsong och i år finns exempelvis nya örter som vattenkrasse och citrongräs. 
 
Pärodlat har blivit välkänt i Oskarshamn och Pär menar att han har sett att det finns ett växande intresse för lokalodlat. Pär berättar att hans filosofi är att hans grödor ska vara det lokalaste utan några transporter. Han berättar även att många dessutom inspirerats till att odla mer privat hemma. 
 
Det har även varit uppskattat bland restauranger att kunna använda sig av närodlade grönsaker och de är därför också noga med att märka ut att det kommer från Pärodlat på menyerna. Vilket är något som hjälpt Pärodlat att synliggöras ännu mer. 
Pär har idag många återkommande kunder både privat och företag och det är något som gör jobbet extra kul. 
 
– Det är nog det roligaste, att folk kommer tillbaka gång efter gång när man har gårdsförsäljning eller rekokassarna och att de verkligen uppskattar grödorna, säger Pär
 
Planerna för framtiden menar Pär beror på hur det ser ut efter utvärderingen han gör efter varje säsong. Med tanke på att Pär har även har ett annat jobb så kan han inte avsätta mer tid än vad han redan gör, men han berättar att han kommer fortsätta utvärdera sorter och emellanåt testa nya. Det finns även en tanke om att utöka med lite mer bärbuskar. 

Här kan ni läsa mer om projektet

För att veta mer om försäljningen, kolla in Pärodlats facebook - Pärodlat i döderhult

 

Pär Lord visar upp några av sina tomatplantor

 

Gemenskap i Östra Ryd 

Denna vecka har vi varit i Östra Ryd och träffat Margareta Hultström, Bo Hultström och Anci Carlsson som var med och drev projektet ”Mötesplats Östra Ryd”. Projektet var ett av de första projekten som beviljades den här programperioden och har i höst 5-årsjubileum. 

Projektet innebar uppförande av en byggnad med utrymme för en affär och mötesplats. Byggnaden byggdes från grunden genom att bygga ihop baracker, som innan hade stått vid skolan i Östra Ryd och som kommunen skulle göra sig av med.
 
Idén om affär och lokal för mötesplats kom efter att de i bygden sett till att de fått fiber och bensinmack berättar Anci. Östra Ryd hade då under några år varit utan butik och de såg nu möjligheten att öppna upp en butik i anslutning till macken.  De ville då att platsen skulle bli en naturlig samlingspunkt för bygdens invånare, och i samband med det föddes idén om att kunna få till en helhet med en mötesplats med café och servicepunkt intill affären.
 
– Det ena gav det andra, säger Anci Carlsson.
 
Byggnationen resulterade i två projekt, Mötesplatsen och affären, och drevs parallellt med varandra. Bygget blev något som engagerade hela bygden och alla var med och bidrog på ett eller annat sätt. Flera bönder hjälpte exempelvis till med att köra grus och sten för att fylla upp och iordningsställa platsen där byggnaden skulle stå.

– Det skapade ett gemensamt engagemang kring detta, alla som var med och bidrog fick en känsla av att det här är en gemensam grej, säger Bo Hultström.

 Det stora engagemanget och den gemensamma insatsen från ortsborna menar dem var grunden till att dem nu idag har en affär och mötesplats. Mötesplatsen har nu funnits i flera år och har blivit väl använd som en plats att samlas på. Här hålls det bland annat bokcirklar och andra lokala möten och har blivit en plats där man kan ta en fika och samtala med andra ortsbor och ta del av samhällsinformation. Detta har bidragit till en stärkt gemenskap och ökat engagemang bland invånarna i Östra Ryd

Mötesplatsen och affären drivs tillsammans av en ekonomisk förening och är beroende av varandra. Bo och Margareta är ideellt engagerade och Anci är anställd av föreningen. Bo berättar att det varit några tuffa år att få lönsamhet i affären men att det nu ser bra ut. Restriktionerna kring pandemin har fått fler att handla lokalt vilket har gynnat affären. Affären har även satsat på att ta in lokala närproducerade produkter vilket har visat sig vara mycket uppskattat. Planerna för framtiden är att installera solceller på byggnaden för att på så sätt få ner driftskostnaderna. 

Vad nästa utvecklingsidé för Östra Ryd blir återstår att se men det får drivas av någon annan berättar Margareta med ett leende.  Men det är frågan om dessa eldsjälar kan undgå att vara med på ett hörn. 

Här kan ni läsa mer om projektet

 

 

Havtorn förädlas i Sankt Anna!

Denna vecka besöker vi Johan Bergström som tillsammans med sin fru Ethel Hartman driver Sankt Anna Havtorn, där de tillverkar förädlade havtornsprodukter som exempelvis saft och marmelad från sina egna odlingar. För ett år sedan genomförde de projektet ”Sankt Anna Havtorn” där det byggdes ett livsmedelsgodkänt förädlingskök med tillhörande lagringsutrymme, kontor och kylrum på Ormestorps gård. 


Tillverkningen av havtornsprodukterna var de första åren i en mycket liten omfattning, vilket gjorde det möjligt för paret att kunna sköta tillverkningen i sitt egna hushållskök. Men när omfattningen ökade blev behovet av mer utrymme större och idén om att bygga om ett befintlig utrymme på gården till förädlingskök föddes.

–  När vi fick nys om möjligheten att söka stöd via Kustlandet fick vi resurser och en spark i baken till att göra det färdigt på kort tid, säger Johan. 
 
Efter projektet har tillverkningen av havtornprodukter fortsatt i större omfattning och Johan menar att förädlingsköket även bidragit till möjligheten att utveckla nya produkter, Det har varit något som varit till stor hjälp när havtornskörden inte har varit bra och har gjort att andra produkter då har kunnat förädlas och säljas. Produkterna säljs bland annat på marknader och i restaurangen Sankt Anna gården som också drivs av paret Hartman/ Bergström. 
 
Något som har blivit en positiv effekt av projektet och ett nytt kök är just möjligheten som nu finns att utveckla fler produkter. I köket har de bland annat testat ut smaker för egen bryggd öl (Lagnöl) med havtorn och fläder som kan köpas på restaurangen.   

I och med att restaurangen förra året ökade med 50% i omsättning och i år har ökat ännu mer så har kylrum och kapaciteten som finns i det nya köket kunna användas även till restaurangen. 
 
– Vi har haft nytta av kylrum och kapaciteten här, annars hade vi inte kunnat ta emot så mycket gäster i restaurangen, säger Johan.
 
Planen för framtiden är att fortsätta utveckla fler produkter i det nya köket. Det ska framförallt satsas mer på ölen och att kunna brygga i större mängder. Men det finns även tankar om att tillverka cider eller äppelmust där planen är ett samarbete med Stegeborg som har äppelodlingen. Något som är säkert är att Johan och hans fru kommer fortsätta utveckla sin verksamhet och de ser positivt på att fler startar verksamheter på landsbygden. 
 
– Det är jätteroligt att det har startat mer verksamheter i Sankt Anna, allt sånt gör att det blir mer tillströmning och folk drar folk, säger Johan. 
 
Han poängterar också att de olika verksamheterna alla hjälps åt att bidra till en levande landsbygd och att de därför inte konkurrerar med varandra utan istället kompletterar och lyfter varandra.

Här kan ni läsa mer om projektet
Facebook - Sankt Anna Havtorn

Johan Bergström framför dörren till förädlingsköket

 

Fönster får nytt liv i mejeriet! 

Denna vecka har vi hälsat på Lovisa Cederlöf, ägare av Kvillens fönsterhantverk i Fliseryd, som för ett år sedan genomförde projektet ”Fönsterhantverk och byggnadsvård i Mejeriet”. Lovisa jobbar med att renovera och bevara gamla fönster från bland annat 1800- talet. Innan projektet drevs verksamheten i ett uthus på gården där det varken fanns vatten eller möjlighet att kunna avgränsa målningsrum från slipnings- och skraparbete berättar Lovisa. Så hon var i stort behov av en större och bättre lokal som var mer anpassad för arbetet men även för att lättare kunna ta emot kunder. 

Inom projektet helrenoverades en gammal mejerilokal på cirka 70 kvm som länge stått orörd, för att kunna användas i verksamheten. Det finns nu stora ytor för slipning och skrapande och ett separat rum för att kunna måla fönsterna. Lokalen har dessutom fått rinnande vatten, en toalett och andra nödvändigheter, vilket underlättar arbetsförhållandena berättar Lovisa 

Efter projektet har Kvillens fönsterhantverk nu förflyttats till den nya lokalen och möjligheten att ta emot kunder menar Lovisa har blivit mycket bättre. Hon har dessutom börjat hålla kurser i byggnadsvård där man får lära sig hur man genomför mindre restaureringsarbeten på fönster och andra trädetaljer. Det har även köpts in en ny maskin som har gjort att Lovisa har kunnat börja nytillverka små fönsterbågar, vilket har bidragit till att utveckla verksamheten. På grund av ökad efterfråga och bättre lokal har Lovisa även haft möjlighet att anställa en till person på heltid.  

Projektet med att ha fått en ny lokal har visat sig ge en positiv effekt i form av en seriösare syn på företaget och det har visat hur mycket jobb som ligger bakom att renovera gamla fönster. 

Lokalen och investeringen har verkligen gjort att det syns mer och att företaget känns mer seriöst, säger Lovisa.

Lovisa berättar även om att det är skönt att kunna driva sin verksamhet ifrån hemmet, och att det nu är lättare att hålla isär jobb och fritid samt att det fått andra att inse att det inte endast är en sidoverksamhet. 

Något som Lovisa inte räknade med är den positiva effekten som lokalen och renoveringen av mejeriet har för Fliseryd, detta genom att synliggöra byn och dess fina miljö. Hon berättar att kunder som oftast är utifrån och som aldrig sett Fliseryd nu får se hur fint det är där, när de besöker hennes verksamhet. 

Människor i byn tycker att det är roligt och att byn blir mer levande, säger Lovisa.

Lovisa trivs idag bra med storleken på företaget och att kunna ha en anställd. Planen för framtiden är att fortsätta jobba som hon gör idag men tanken är att starta igång med kurserna igen som har behövts pausats till följ av pandemin. När vi besökte mejeriet träffade vi även Lovisas son som sommarjobbar och lär sig allt hantverk, så framtiden för verksamheten ser ut att vara tryggad. 

Här kan ni läsa mer om projektet
Kvillens Fönsterhantverks instagram – kvillenfonsterhantverk
Kvillens Fönsterhantverks webbsida – www.fonsterhantverk.com

 

 

 

Aktivitetsplatsen för alla!

Den här veckan hälsar vi på i Odensvi där vi träffat Malin Lööw Johansson, från föreningen Odensvi Utveckling. Vi är nyfikna på vad som har hänt efter att projektet ”Aktivitetsplats Odensvi” genomfördes för 1 år sedan. 

Malin förklarar att anledningen till att de ville genomföra projektet hade mycket att göra med engagemanget och viljan från ortsborna. Det hela började med en idé om en ny lekplats vid Kyrksjöbadet och i samband med det kom även önskemål om en boulebana och ett utegym. Malin berättar att förslagen ledde till projektidén att skapa en plats för alla generationer. 
 
– Vi pratade med lite inblandat folk på orten och dem tyckte det lät jättebra så då tog jag kontakt med Leader Kustlandet, säger Malin.
 
Projektet har inneburit att den gamla lekplatsen byts ut till en ny där det bland annat tillkommit en kompisgunga, större klätterställning och ny sand. Det har dessutom byggts en fullskalig boulebana på 16x16 meter vilket motsvarar 4 banor, och även ett välutrustat utegym längst med strandkanten. Det mesta av arbetet har genomförts ideellt av engagerade på orten. Västerviks kommun ville även vara med och sponsra, vilket innebar att det också tillkom en ny grillplats och ny sand intill vattnet.

Efter projektet har kommunen sett till att det nu finns toaletter varav en handikappanpassad, vilket är något Malin menar har bidragit till att göra badplatsen ännu mer tillgänglig och anpassad för alla. Utegymmet har dessutom visat sig vara väldigt uppskattad av både gästerna till den närliggande campingen och andra besökare. 
 
– De som är där ofta och även campinggäster har berättat att utegymmet är väldigt bra och att man kan göra flera olika övningar på ”maskinerna”, säger Malin.
 
Målet om att göra badplatsen till en plats för alla är något Malin anser att de uppnått. Det finns nu allt från lekplats, hundrasthage, utegym och tillgänglighetsanpassad badplats, vilket gör Kyrksjöbadet till ett ställe det går att vara på länge och där alla är välkomna. Platsen har inte bara blivit uppskattad av campinggäster och ortsborna, utan är även en plats som många utifrån väljer att besöka. Detta var inte något man räknade med, men är något man ser som en positiv effekt. 
 
– Barnen kan leka och bada, man kan gymma och hunden är välkommen att ha med, så det är väldigt uppskattat. Det har lyft hela Odensvi skulle jag säga, säger Malin.
 
Planerna för framtiden är att fortsätta utveckla Odensvi, det finns exempelvis idéer om att utnyttja bygdegården mer genom att exempelvis arrangera skyttebio. Men första prioritet menar Malin är att njuta av aktivitetsplatsen och se till att allt fungerar som det ska och välkomnar samtidigt alla att besöka platsen i sommar. Passa då även på att köpa med fika från lanthandeln intill som även drivs av Malin, som är en riktig eldsjäl och engagerad i ortens utveckling. 
 
Här kan ni läsa mer om projektet
För att hitta till aktivitetsplatsen, följ skyltningen till badplatsen i Odensvi. 

 

Webbshop blev startskottet för ny butik

Vi började med att besöka Maria Björkman på Byfiket i Gamleby, som för 2 år sedan genomförde projektet ”Webbshop Byfiket”. Projektidén var att starta upp en webbshop som ett komplement till caféet, där kunderna skulle ha möjlighet att göra beställningar från caféet men även kunna köpa fina presentartiklar och Byfikets egenblandade kryddor och te. 

Maria berättar att anledningen till att hon ville genomföra projektet var för att kunna utveckla Byfiket och ha fler ben att stå på. Detta då hon ansåg att verksamheten blev för ekonomiskt svag genom att endast bedriva caféet. I och med att det under denna period inte fanns någon plats för en fysisk butik, var det bästa valet att starta en webbshop och bedriva e-handel. 

– Jag ville ha något som skulle förändra mitt arbetssätt att jobba och kände att det var något som jag själv var intresserad av, som samtidigt skulle passa in i min verksamhet, berättar Maria.

Maria förklarar att hon såg det som ett bra sätt att nå fler kunder och få bättre lönsamhet. Detta då Gamleby är begränsat till 3000 invånare med ett upptagningsområde upp till 10 000 invånare så möjliggör nu webbshopen att nå kunder i hela Sverige.

Projektet med att starta upp en webbshop har dock inneburit många timmar med planering av produkter och uppbyggnaden av sidan. Även drivandet av en webbshop är något som var mer tidskrävande än vad hon någonsin hade kunnat ana. 

– Det har gått åt många timmar att rå det i land, säger Maria.

Efter projektet har Maria fortsatt med försäljningen på webbshoppen, men hon testade även att sälja några av sina produkter på caféet vilket visade sig gå riktigt bra. Många handlade dessutom från webbshoppen men valde att hämta ut sina produkter i butik istället för att de levererades hem. Vilket visade att det fanns ett stort intresse av att handla lokalt. Detta har lett till att Byfiket utökade med en till lokal där det öppnades en fysisk butik. 

Nyligen växte Byfiket med ännu en lokal, vilket har resulterat i att den fysiska butiken nu har ett ännu större utbud av produkter. I och med utvecklingen av den fysiska butiken finns det nu även plats för att kunna bedriva webbshoppen från dessa lokaler vilket Maria menar har ändrat hennes arbetssätt till de bättre. 

Genom lanseringen av webbshoppen öppnades dörren för lokalhandeln, vilket inte var något som Maria hade en tanke på innan. Genom att börja med att starta en webbshop väcktes tankarna om en fysisk butik, detta blev alltså startskottet för expanderingen av Byfiket. 

– Hade jag inte börjat i denna änden hade jag nog aldrig kommit dit jag är idag, säger Maria.     

Webbshoppen har även bidragit till att försäljningen har fungerat under den rådande pandemin, genom att det gett de lokala kunderna ett smidigt, men framförallt säkert sätt att handla. Kunderna kan beställa och betala via webbshoppen och behöver endast komma till kassan och hämta sin påse som är packad och klar. Detta är något som har varit väldigt uppskattat av de lokala kunderna berättar Maria.  

Planerna för framtiden är att ta fram fler egna produkter och fortsätta bygga Byfiket som varumärke. Det kommer jobbas med att ta fram nya produkter både till webbshoppen och butiken men även till caféet. Målet för 2022 är dessutom att fördubbla antalet produkter som ska finnas tillgängliga på webbshoppen avslutar Maria. 

Här kan ni läsa mer om projektet

Länk till Byfikets webbshop: www.byfiket.se
Kolla även in Byfikets instagram: @byfiketgamleby

 

Maria Björkman som packar en order från webbshoppen.

 

Text och bild: Emelie Gustafsson