Sök på webbplatsen

Remiss för Kustlandets utvecklingsstrategi 2023-2027

Nu kan ni ta del av första utkastet av Kustlandets utvecklingsstrategi för 2023-2027 och komma med synpunkter

Utifrån de inspel vi fått in via möten, mejl och enkätsvar och i dialog med utsedd framtids- och fokusgrupp har vi nu ett första förlag till utvecklingsstrategi för vårt område. Nu skickar vi ut strategin för remiss och vill gärna ha era synpunkter. De senare delarna punkt 4.4-7 kommer kompletteras senare och layouten kommer uppdateras. Men det vi vill att ni främst koncentrerar er på är:

1. Finns det en tydlig röd tråd genom hela strategin från behov (SWOT) och områdesbeskrivning till mål och insatsområden?

2. Är målen och insatsområdena rätt för området? Är det något ni tycker saknas eller behöver förtydligas?

3. Övriga synpunkter?

Här kan ni ladda ned och läsa strategin

N kan mejla era synpunkter eller använda er av vårt formulär: Vi vill gärna ha era svar senast den 31/8.

Mejl: info@kustlandet.com

formulär: https://forms.office.com/r/RFNWNPn7By