Sök på webbplatsen

Andra remissomgången för utvecklingsstrategi 2023-2027

Nu är förslaget till utvecklingsstrategi uppdaterad efter den första remissomgången.

Förslaget till strategi är nu i stort sett komplett och är i den här omgången skriven i den mall som ska skickas in till Jordbruksverket (en populärversion kommer tas fram senare). 

Nu skickar vi ut strategin för en andra remissomgång och vill gärna ha era synpunkter.

Är det något som behöver läggas till eller förtydligas? 

Mejla era synpunkter senast 1/10-21 till: info@kustlandet.com 

Här kan ni ladda ned strategin.