Sök på webbplatsen

Strategin inskickad!

Nu är Kustlandets utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 inskickad till Jordbruksverket.

Den 15/10 var det deadline för att skicka in ansökan, om att bilda ett nytt leaderområde, till Jordbruksverket. Kustlandet är ett av 42 områden som tagit fram en utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 och nu väntar på besked om att bilda ett nytt område. 

Vår nya strategi är framtagen i dialog med 230 företag, föreningar och myndigheter i vårt område. Inspel har även framförts på de nio lokala och tematiska dialogmöten vi genomfört i området och via de 310 enkätsvar vi fått in. Den inskickade strategin inkluderar kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. 

Vi vill tacka alla som varit med och bidragit med inspel till strategin och som kommit med kloka synpunkter under remissperioderna. Ett extra tack till de som ingått i vår fokusgrupp, som följt processen och som varit vårt bollplank under framtagandet. 

Här kan ni ladda ned och läsa den slutliga utvecklingsstrategin

Besked om vi prioriteras som nytt leaderområde kommer under hösten 2022.