Sök på webbplatsen

LEADER fyller 30 år!

I dagarna pågår en konferens i Halmstad där deltagare från hela Europa firar att Leader funnits 30 år som utvecklingsmetod

Idag finns det 53 områden i Sverige, och över 2500 områden i Europa, som arbetar med metoden där man i samverkan utifrån lokala förutsättningar och lokalt medbestämmande utvecklar sina landsbygder. Utvecklingen drivs i projektform av de som bor och verkar i området. 

Kustlandet har varit ett leaderområde sedan år 2000 och har under tiden förändrats något geografiskt men har alltid varit länsöverskridande och inkluderat de 6 kommunerna längs ostkusten,  från Norrköping i norr till Mönsterås i söder. 

Våra behov och insatsområden har också förändrats något under åren, men vår paroll har varit att bruka och bevara går hand i hand för att skapa hållbar utveckling och förnyelse. Kustlandet ska vara ett attraktivt område, där man vill bo och verka. 

603 utvecklingsprojekt!

Under åren har det i vårt område drivits 603 utvecklingsprojekt, både stora som små.  Projekten har varit allt från ungdomar som startar fritidsaktiviteter, föreningar som bygger nya mötes- och aktivitetsplatser, företag som utvecklat nya produkter och insatser för lokal service och förbättrad miljö. Det har inte bara lett till konkreta åtgärder utan har även bidragit till ökad kunskap, nya nätverk och samarbeten. 

En person som varit med från starten, är vår nuvarande ordförande Lars-Olof Johansson, som här berättar om varför han engagerat sig i Kustlandet och hur han ser på framtiden: 

" - Mitt engagemang började redan 1988, i samband med Europarådets Landsbygdskampanj, och vi bildade en bygdegrupp på Vikbolandet. Efter EU inträdet 1994 såg vi hur skärgården men också andra landsbygder med stöd från EU kunde utvecklas. Därför deltog jag och flera andra mycket aktivt i mobiliseringen inför bildandet av nya Leaderområden år 2000. Sedan har engagemanget fortsatt.

Skillnaderna idag från när vi startade är i det stora hela inte så stora. Vi har vant oss vid att ”bygga vägen medans vi går”. En viktig förändring innevarande period är att vi kunnat ge företagsstöd i liten skala.

Leadermetoden håller och det bästa är underifrånperspektivet och att vara gränsöverskridande. Vi försöker runda stuprören och är ett smörjmedel för samverkan på landsbygden.

Kustlandet har processat fram en ansökan om en ny period. Detta har skett i samverkan mellan många ideella krafter på landsbygden men också med kommunerna och företagsamheten. Jag hoppas den behandlas positivt så att vi kan fortsätta göra nytta för landsbygden och dess befolkning även efter 2022." 

Lars-Olof Johansson