Sök på webbplatsen

Passar min projektidé?

Har ni en projektidé och undrar om den passar leaderområde Kustlandet bör ni börja med att kontrollera om den verkar stämma med:
 
geografi
- l
eadermetoden
- utvecklingsstrategin

 

Frågan om geografi är enklast, projektets aktiviteter ska huvudsakligen ske inom Kustlandet och nyttan ska tillkomma området. Se kartan över Kustlandet.

 

Leadermetoden kännetecknas av underifrånperspektiv, samverkan, lokal förankring, nyskapande, egeninsatser, nätverkande, långsiktighet samt överförbarhet. Leaderprojekt är ofta lite mindre och tar avstamp i lokala vardagsbehov. Folk kommer i dialog överens om vad som behöver göras och hur. Medverkan är bred eftersom möjligheterna ofta kräver sektoröverskridande insatser och samarbete. Stort engagemang och ideella insatser kompletterar det ekonomiska stödet. Stämmer projektidén med mycket av detta, eller kunna anpassas till det, kan den bli ett leaderprojekt.

 

Kustlandets utvecklingsstrategi syftar till att främja området som plats att bo, arbeta och bedriva näringsverksamhet i. Strategin omfattar följande sex insatsområden:

- Näringsliv och sysselsättning

- Fler invånare

- Natur- och kulturmiljö

- Infrastruktur och boende

- Service, fritid och kultur

- Samverkan

Projektansökningar inom ett eller flera av strategins insatsområden ska ha som målsättning att uppfylla ett eller flera av Kustlandets viktigaste behov

 •  Konkurrenskraftigare och mer diversifierat näringsliv
 •  Fler arbetstillfällen och bättre arbetsmarknad
 •  Fler invånare och ökad andel yngre
 •  Förbättringar av natur- och kulturmiljö
 •  Bättre infrastruktur
 •  Boende för dagens och framtidens behov
 •  Bättre offentlig och privat service
 •  Rikare föreningsliv och fritidsaktiviteter
 •  Stärkt lokal utvecklingskapacitet
 •  Bättre resiliens och ökad hållbarhet
 •  Ökad jämställdhet
 •  Mindre diskriminering och ökad tillgänglighet
 •  Bättre samverkan och ökad effektivitet
 •  Mer nytänkande och anpassning till förändringar
 •  Stärkt lokal utvecklingskapacitet

 

Kustlandet beviljar inga projektstöd över 2,5 miljoner kronor och normalt är projekten betydligt mindre. Det är dock inte storleken som är avgörande utan hur stora resultaten är i förhållande till kostnaden.

 

Om er idé verkar passa leaderområde Kustlandet, eller om ni har fler frågor, är ni välkomna att kontakta kontoret. För att kontoret ska kunna hjälpa er på bästa sätt är det bra om ni är beredda på att besvara frågor av följande karaktär:

 

- Vilka är det som ska samarbeta och vem är tänkt projektägare?
-
Har ni talat med andra berörda och vad tyckte de om idén?
-
Vad ska ni göra, vilka är projektets aktiviteter?
-
Resultaten, det nyskapade, vad hoppas ni uppnå vid projektets slut?

- Hur ska resultatet fortleva efter projektets slut?

- Vad har ni för tidsplan?

- Hur ser budgeten ut?

- Vilka egna insatser kommer ni att göra inom projektet?

 

För ytterligare information:

Utvecklingsstrategi 2014-2020 Kustlandet leader

Urvalskriterier för bedömning av projektansökningar