Sök på webbplatsen

Sök projekt

Sök projekt
Projekt 
Lokal serviceutveckling - för ökad service på landsbygden Bakgrund Tillväxtverket ger en relativt mörk bild av serviceläget i landets gles- och landsbygder. Rapporten LÄS MER
Båtramp Mauritzberg Bakgrund I Mauritzbergs finns åretruntboende som samsas med sommarboendegäster varav cirka 80 hushåll &aum LÄS MER
Attraktivare golfklubb med bättre vatten och bättre miljö Bakgrund Golfbanan ligger ca 800 m väster om E22, nära Mönsterås högstadie- och gymnasieskola och LÄS MER
Fotboll på landsbygd Bakgrund Sverige är ett stort land och vi blir allt fer. Växande städer och tillväxtregioner har alltf& LÄS MER
Mikrostöd-Marin utställning om livet i Östersjön Inom delaktiviteter ska genomförarna skapa en interaktiv utställning om Östersjön. Genom utställning vill man öka kunskapen om Östersjön, dess nyckelarter och m LÄS MER
Mikrostöd- Farmers Market Vikbolandet Inom delaktiviteten ska genomförarna skapa en fysisk plats där hobbyodlare och intresserade kan samlas för att byta idéer, erfarenheter och produkter med varandra. En manskapsbod LÄS MER
Mikrostöd-Gårdeby ska växa Gårdeby Friskola ekonomisk förening driver idag förskola och skola med natur- och musikinriktning. Att skolan har tillräckligt med elever är viktigt för verksamhe LÄS MER
Mikrostöd-Vilda pollinatörer Inom delaktiviteter ska genomförarna iordningställa mark och skapa boplatser för vildbin, insekter, ekoxar och vilda pollinatörer på de tre gårdarna Ludden, Stintorp oc LÄS MER
Mikrostöd- Skaff’eriet: koncept för saluhall Inom delaktiviteter ska genomförarna i samarbete med ett 20- tal producenter undersöka förutsättningarna för en saluhall med närproducerad mat och hantverk. Tanken ä LÄS MER
Mikrostöd-Förstudie: gemensamhetsanläggning för VA på Marsö. Då Marsö inte ingick i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt VA, och den viktigaste frågan för fortsatt utveckling på ön är en väl fungerande hål LÄS MER
12345678910...