Sök på webbplatsen

Sök projekt

Sök projekt
Projekt 
Mikrostöd-Marin utställning om livet i Östersjön Inom delaktiviteter ska genomförarna skapa en interaktiv utställning om Östersjön. Genom utställning vill man öka kunskapen om Östersjön, dess nyckelarter och m LÄS MER
Mikrostöd- Farmers Market Vikbolandet Inom delaktiviteten ska genomförarna skapa en fysisk plats där hobbyodlare och intresserade kan samlas för att byta idéer, erfarenheter och produkter med varandra. En manskapsbod LÄS MER
Mikrostöd-Gårdeby ska växa Gårdeby Friskola ekonomisk förening driver idag förskola och skola med natur- och musikinriktning. Att skolan har tillräckligt med elever är viktigt för verksamhe LÄS MER
Mikrostöd-Vilda pollinatörer Inom delaktiviteter ska genomförarna iordningställa mark och skapa boplatser för vildbin, insekter, ekoxar och vilda pollinatörer på de tre gårdarna Ludden, Stintorp oc LÄS MER
Mikrostöd- Skaff’eriet: koncept för saluhall Inom delaktiviteter ska genomförarna i samarbete med ett 20- tal producenter undersöka förutsättningarna för en saluhall med närproducerad mat och hantverk. Tanken ä LÄS MER
Mikrostöd-Förstudie: gemensamhetsanläggning för VA på Marsö. Då Marsö inte ingick i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt VA, och den viktigaste frågan för fortsatt utveckling på ön är en väl fungerande hål LÄS MER
Kustlandets unga Landsbygdsinfluencer Nio ungdomar boende i Kustlandets geografiska område rekryteras som landsbygdsinfluencer, för att under åtta veckor (v 25-32) dela sina vardag och sitt område på LÄS MER
Mikrostöd- Agil projektledning Goldfinger Konsult erbjuder idag tjänster inom projektledning, utbildning samt verksamhetsutveckling främst riktat till IT-branschen. För att möta efterfrågan inom branschen LÄS MER
Mikrostöd- Informationsinsatser för Edgards discgolfbana Inom delaktiviteten ska genomföraren ta fram informationsmaterial för att synliggöra den planerade discgolfbanan. Informationstavla, kartor och skyltar med instruktioner ska tas fram f& LÄS MER
Mikrostöd- Verksamhetsutveckling My outdoorpassion Inom delaktiviteten ska verksamhetens förutsättningar för fler startplatser för kajakpaddling förbättras. Med ett kajaksläp kan företagets kajakupplevelser utg& LÄS MER
12345678910...