Sök på webbplatsen

Utegym i Patabygden

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2022-03-31
Geografiskt område:
Mönsterås kommun
Projektägare:
Patabygdens Samhällsförening
Budget:
Totalt 254 190 kr varav 219 190 kr i stöd från Kustlandet och 35 000 kr egen privat medfinansiering. Därutöver bidrar medverkande med 123 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Ingrid Wåhlin

Innehåll

Projektet går ut på att i samverkan bygga ett utegym i Patabygden samt strukturera och organisera träningsprogram för olika målgrupper. Syftet är att främja alla generationers hälsa, stärka lokal gemenskap och öka områdets attraktivitet.

Genomförande och aktiviteter:

 • Grund:
  Ett första steg blir röjning och markberedning. Projektgruppen ansvarar själva för röjning, medan en extern entreprenör anlitas för markarbeten som innefattar att gräva och schakta bort material från den kommande anläggningsytan. Markduk, fyllnadsmassor, cement och kantvirke köps in och området planas ut.
 • Utegym:
  Redskap för utegymmet beställs, När dessa levererats monteras de ihop av projektgruppen, betong blandas och redskapen gjuts ner i de förberedda groparna. Vissa redskap installeras av leverantören, medan andra installeras med hjälp av ideella krafter. En kantregel av tryckimpregnerat virke ringar in området, som förses med ett ytskikt av täckbark.

 • Belysning:
  För att underlätta träning på mornar och kvällar under den mörka årstiden, köps belysning in och installeras.

 • Sittplatser:
  Projektgruppen bygger själva bänkar att sitta på i anslutning till gymmet samt ett par pallar för step-up-träning. 

 • Invigning:
  När anläggningen är klar hålls en högtidlig invigning där alla boende i området är välkomna. Vid invigningen hålls en genomgång av utrustningen. Det finns möjlighet att prova och att få råd och tips om lämplig teknik och användning. Korv med bröd samt kaffe och kaka serveras.
   
 • Ledarledda träffar:
  Fortsättningsvis kommer gemensamma träningstillfällen att anordnas varje vecka under projekttiden. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att träna tillsammans, utifrån vars och ens egna förutsättningar och intresse. Deltagare kan få stimulans, tips och idéer från varandra och det går också bra att individuellt få tips för egenträning vid annan tidpunkt. Genom detta stärks individers och gruppers kompetens avseende träning, samtidigt som kontakter knyts och social gemenskap främjas.

Syfte

Syftet med projektet är att öka möjligheten till en aktiv fritid och social gemenskap i Patabygden. Projektet skapar möjlighet till nya aktiviteter och arrangemang, erbjuder möjlighet till lokala fritidsaktiviteter och utgör en lokal mötesplats samt främjar social samvaro och lokala nätverk. Projektet stärker gemenskapen i området både mellan boende och mellan lokal ideell föreningsverksamhet. Projektet bidrar till att öka områdets attraktivitetskraft med tanke på att hälsa och aktivitet har fått ett allt större betydelse för människor i alla åldrar, både i vardag och fritid och på en mer generell nivå har förstås en stärkt hälsa och välbefinnande en positiv effekt även på företag och samhälle.

 

Mål

Vid projektets slut är målet att ha installerat ett trevligt, inspirerande, lättanvänt och funktionellt gym på en vacker och tillgänglig plats i Patabygden, spridit information om anläggningen samt anordnat invigning och ledarledda träffar med möjlighet att träna tillsammans och/eller få hjälp och tips angående användning och för individen lämpliga övningar.

Kvantitativa mål:

 • Ett nytt utegym i Patabygden.
 • En ny gemensam träning/vecka där alla är välkomna att delta.
 • En ny service för bygden där alla har möjlighet att när som helst träna ensam eller tillsammans med andra. 

Kvalitativa mål:

 • Tillgång till stöd för individuellt anpassad träning.
 • Alla åldersgrupper kan delta i aktiviteter.
 • Föreningens verksamhet utökas och får större mångfald.
 • Området får en ny mötesplats.
 • Ökad trivsel bland boende i Patabygden med omnejd. 

Långsiktiga mål:

Långsiktigt är målet att boende i området hittar till och använder utegymmet både enskilt och i grupp. Målet är att gymmet på så vis bidrar till boende och sommargästers hälsa och välbefinnande och blir en mötesplats över generationsgränser. En plats där erfarna gymanvändare möter oerfarna, gammal möter ung, året-runt-boende möter sommargäster och boende inom närliggande byar och områden möter varandra. Detta stärker samverkan, ger ökad möjlighet till fritidsaktiviteter och ökar därigenom områdets attraktivitetskraft.